Какво казват за нас

Какво казват за нас

"Обикновено в моята работа аз виждам само онова, което става в автомобилната индустрия, но на обучението имах възможност да науча как работят колегите маркетолозите в други сектори. Подходите и начина на мислене се оказаха идентични. Това ми помогна да обменим опит и идеи."

"Този курс ми даде реалистична рамка, прагматични концепции и практични техники, които ще мога да приложа веднага в моята работа като търговец. Това със сигурност ще подобри нивата на продажбите ми."

"Тренингът беше изключително полезен за мен. Уменията, които практикувахме ще мога да използвам в работата си. Теоретичната част на обучението беше съпроводена с много примери от практиката, които ми помагаха да усвоявам по-добре информацията. Обучаващите стимулираха постоянен диалог с аудиторията, а презентациите бяха невероятно атрактивни."

"Програмата на курса отговори съвсем точно на моите очаквания и ниво на компетентност. Това ми помогна да структурирам моите заключения."

"Този курс ми помогна, като ми даде детайлна информация за настоящата ми позиция - "Продуктов Мениджър" и как да управлявам моите бъдещи дейности. Програмата засегна широка гама от теми, обучаващите бяха обосновани на базата на своя опит и много примери от практиката."

"Още веднъж искам да благодаря на лекторите за техния професионален и резултатен подход по време на обучението. Успях да науча много неща както от тях, така и от останалите участници."

 

И много, много други все в този дух. Но едва ли сте очаквали да прочетете нещо различно. Ние знаем, че сме добри в това, което правим, Заповядайте да се убедите и вие.