Комбинирани обучения

Комбинирани обучения
Комбинирани обучения

Комбинирани обучения

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЯТА

Комбинираните обучения съчетават предимствата на присъствената и дистанционна форма за обучение. Те включват дистанционна презентация, форум, тестове, казуси от практиката, доразвити от присъствен тренинг: интерактивни занимания, дискусии по практически казуси, симулирани разигравания на практически ситуации. Компетентността на обучаемите се оценява преди, след и по време на самите обучения (неколкократно и в различни формати). Акцентира се на практическата приложимост на обучението – решаване на конкретни казуси, разиграване на ролеви игри, заснемане и анализ на ситуации  др.

За ваше улеснение, предлагаме ви примерни теми и възможните варианти за тяхното разработване. Долните предложения са илюстративни – за вашите конкретни нужди ще ви бъде предложен оптимален вариант след предварителни разговори. За подробности и въпроси – на разположение сме!

Примерни теми и варианти на разработка:

Ефективен търговски мениджмънт (Управление на търговски екипи)

 1. Начален дистанционен модул – „Основни умения на мениджъра” оценка на началните компетенции, предварително запознаване с основните въпроси, симулирано решение на конкретни казуси. (E-training система)
 2. Тренинг - присъствено обучение включващо разиграване на симулирани практически ситуации (заснемане и анализ)
 3. Дистанционен модул „Ефективен търговски мениджмънт” (Управление на търговски екипи)  – допълнителни работни материали, консултации чрез форум, решаване на конкретни казуси - индивидуално и в групи; обобщен финален тест. (E-training система) 

 

Успешни продажби (Търговски умения): 

 1. Тренинг  - присъствено обучение (20 учебни часа по утвърдена програма)
 2. Дистанционен модул (30 учебни часа) – допълнителни материали, симулирани практически ситуации, решаване на конкретни търговски казуси, консултации и форум. (E-training система)
 3. Разработка и апробиране на практически „Наръчник на търговеца” – кратко ръководство за работа.
 4. Продажбен сценарий – единен практически модел за работа с клиенти, обхващащ основните етапи и повишаващ ефективността на търговците.
 5. Разработка и апробиране на практически модел за справяне с възраженията (конкретни отговори на основните възражения на клиентите).
 6. Учебен филм – заснети симулирани ситуации
 7. Контролна карта – за практическа проверка и контрол по спазването на Продажбения сценарий и справянето с възраженията на клиентите.

 

Ефективно водене на преговори

 1. Тренинг - присъствено обучение (20 учебни часа, по утвърдена програма)
 2. Дистанционен модул (30 учебни часа) – допълнителни материали, симулирани практически ситуации, решаване на конкретни търговски казуси, консултации и форум. (E-training система)
 3. Ръководство за преговарящия – практически наръчник с основните етапи, ситуации и подходи.
 4. Учебен филм – заснети симулирани ситуации.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ: 

 1. Предварителна оценка на компетентността на всеки от участниците по съответната проблематика.
 2. Обобщен доклад относно ефективността на обученията, отбелязване на регистрирания напредък и областите за развитие, препоръки за бъдещи практически действия за реализиране на наученото в практиката.
 3. Персонална оценка за напредъка и възможностите на всеки от обучаемите по съответната проблематика.
 4. Разработка и адаптиране на необходими помощни материали по всяка от темите.
 5. Практически материали за последващи обучения на тези и други служители – заснети ситуации, разработени казуси с варианти на решения, симулации.
 6. Обучени вътрешни обучаващи, които могат да въвеждат и обучават нови служители.
 7. Модули за дистанционни обучения, по които могат да се обучават бъдещи служители.
 8. Практически материали за бъдещо използване, както следва:  

 

 • Практически „Наръчник на търговеца” – кратко ръководство за продажби.
 • Продажбен сценарий – единен практически модел за работа с клиенти, обхващащ основните етапи и повишаващ ефективността на търговците.
 • Практически модел за справяне с възраженията (конкретни отговори на основните възражения на клиентите).
 • Контролна карта – за проверка и оценка по спазването на сценария и преодоляването на възраженията.
 • Ръководство за преговарящия – практически наръчник с основните етапи, ситуации и подходи.
 • Учебен филм – заснети практически ситуации.

Свързани теми

Примерни теми и програми