TeamBuilding
TeamBuilding
TeamBuilding
TeamBuilding

Team-building

Игрови тим билдинг

Нашите програми за сплотяване на екипи и развиване на лидерски умения са наситени с весело настроение и приятни емоции, в които е необходимо много добро разбирателство в групата, бързо и точно вземане на решения и взаимопомощ.

За кого са предназначени?

За малки и големи екипи от всички бизнес сфери.

Цели на тим билдинга

- Взаимно опознаване и изграждане на доверие между членовете на екипа.
- Ясно и оптимално разпределение на ролите в екипа.
- Ефективни групови процеси на вземане на решение.
- Споделена визия и съгласуваност между лични и корпоративни цели.
- Развиване на умения за водене на преговори.
- Открита и ползотворна комуникация.
- Преодоляване на напрежението в екипа.
- Диагностика на проблеми.
- Разрешаване на конфликти.
- Неформално общуване на членовете на екипа.
- Съпричастност и мотивация на служителите.
 
Ползите за вас и вашата организация
 
- Обученията са изцяло интерактивни с фокус върху игровите елементи.
- Създават се предпоставки за подобряване на взаимовръзката между отделните участници, което дава отражение на по-късен етап върху отношенията в екипа.
- Екипът обучаващи използва богат професионален опит, за да създаде атмосфера на съпреживяване и творчество, за формиране на ефективни екипни взаимодействия и комуникация във фирмата.
- Възможност за обективна оценка на всеки участник, включващ психологически профил и препоръки за нуждите от обучение и развитие.
 
Методика на обучението
- Интерактивни занимания
- Структурирани workshops сесии
- Ролеви игри
- Практически задачи и анализи
- Видеозаснемане на игрите и последваща прожекция с анализ
- Обратна връзка

Място на провеждане
В приятна обстановка на открито, извън големия град. Aко времето не позволява има и втора опция – на закрито.
- Предразполага участниците към отвореност към темите и открито споделяне на опит.
-­ Създават се нови личностни взаимоотношения.
- Предизвикват творчество, нестандартно мислене и приключенски ентусиазъм.

Технически средства
-­ Нагледни и помощни средства за отделните игри
-­ Допълнителни: костюми, атрибути за игрите
- Забавни, но стойностни награди за победителите.

Времетраене

Продължителността на тим билдинга е според желанията и нуждите на клиента.

Свързани теми

Нашите клиенти