Проекти / Примери от практиката

Проекти / Примери от практиката

Coaching

Coaching

Практически проект по въвеждане на коучинг подход в Mondelez. Среден и висш мениджърски състав

Белла България АД

Белла България АД

Присъствено-дистанционна Програмата за мениджърски компетенции за Белла България АД

Водене на преговори

Водене на преговори

Професионално преговаряне с доставчици и партньори

ДЗИ

ДЗИ

Цикъл обучения: Маркетинг на застрахователен продукт; Управление на търговската марка; Продажби на зстархователни продукти

ДСК

ДСК

Сертификационна програма "Ефективният Мениджър". Обучения Продажби и Преговори, HR

Мотивационна презентация

Мотивационна презентация

Being At My Best Through Change

Проект - Управление на продажбите

Проект - Управление на продажбите

Практикум за водеща компания в агро сектора

Проект Продажби и CRM

Проект Продажби и CRM

Изключително полезна и търсена тема за много от големите и не чак дотам големи комании.

Райфайзенбанк България

Райфайзенбанк България

Продажби на финансови продукти; Професионални Продажби и Управление на екипи; Търговски и мениджърски умения

Стратегически Мениджмънт

Стратегически Мениджмънт

Обучение и Практически проект за водеща телекомуникационна компания