Книги, написани от нашите консултанти

Книги, написани от нашите консултанти

Тук може да се запознаете с част от книгите, написани от нашите Старши консултанти Явор Янкулов и Цветан Давидков. Някои можете да свалите изцяло, на останалите да видите част от съдържанието.

Книги на Цветан Давидков

Книги на Цветан Давидков

Цветан Давидков, DSc, Старши консулант. Професор в Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", катедра…

Книги на Явор Янкулов

Книги на Явор Янкулов

Явор Янкулов PhD, Мениджър обучения. Доктор по икономика (Управление на продажбите), Доцент в Катедра "Търговия" на УНСС…

    Календар на обучения