Теми за развиване на основни Бизнес умения

Теми за развиване на основни Бизнес умения

или Как да бъдем съвършени в работата си? Това са обучения, предназначени за всички, които заемат мениджърски позиции, както и за тези, на които им предстои, за желаещите да повишат личната си и професионална ефективност, за тези, които искат убедително да представят своите идеи.

Анализ, разрешаване на проблеми и взимане на решения

Анализ, разрешаване на проблеми и взимане на решения

Мнозина смятат, че вземането на решение e най-приятната част от мениджърската работа. Поне докато не им се наложи самите…

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност

Какво знаят и правят успешните мениджъри? Защо не е достатъчно да управляваме процесите? Какво задържа и какво връща хората…

Ефективно управление на стреса

Ефективно управление на стреса

Какво представлява стреса и кои са факторите за създаване на стрес в работна среда?

НЛП – управление и влияние

НЛП – управление и влияние

или Как да бъдем съвършени в работата си? Това е обучение, предназначено за всички, които заемат мениджърски позиции, както…

Обучение на обучаващи

Обучение на обучаващи

Програмата е разработена конкретно за обучения в областта на ПРОДАЖБИТЕ и МАРКЕТИНГА!

Организиране на фирмени събития
Организиране на фирмени събития

Организиране на фирмени събития

Тук ще научите кои са най-съвременните стратегии при организиране на фирмени събития, как ефективно да изграждите комуникациите…

Презентационни и комуникационни умения

Презентационни и комуникационни умения

Това е обучение, предназначено за всички, които използват общуването на професионално ниво или искат да подобрят комуникационните…

Управление на времето

Управление на времето

Този тренинг ще ви помогне да идентифицирате "убийците" на време; да правите разлика между спешност и важност; да поставяте…

    Програми в областта Продажби и Преговори