Нашият Екип

Yazaki

Нашият Екип

Обучаващите и консултантите ни са придобили своите умения и практически опит във водещи международни фирми на българския пазар. Съчетанието между практически опит и отлична научна подготовка е предпоставка за успешен диалог с клиентите и създаване на ясна визия за нуждите им.

Предствавяме ви водещите консултанти. 

За целите на конкретен проект могат да бъдат привлечени и други експерти от различни области.

Явор Янкулов PhD, Мениджър обучения

Професионален опит:
Доктор по икономика (Управление на продажбите), Доцент в Катедра "Търговия" на УНСС (Продажби, Мениджмънт, ИМК). 
Заемал е позиции на Търговски и Маркетинг директор, Мениджър на проект за изграждане и организация на работата на вериги търговски обекти; Мениджър на проекти "Продажбен процес" за финансови институции, продажби чрез агентска мрежа, магазинни продажби, работа с вериги и др. Мениджър на проекти при изграждането на търговски дистрибуционни системи и др. 

Консултант по Менджмънт, Организационна промяна, Управление на конфликти, Мотивация на екипи.

Провел е над 1 000 корпоративни обучения.
 
Професионални интереси и практически опит в областите:
Мениджмънт, Управление на продажбите, Директен маркетинг, Потребителско поведение, Пазарни проучвания.
Автор на над 60 публикации, сред които книгите "Продажбата е лесно нещо" - практическо ръководство за управление на продажбите, "Търговски мениджмънт", "Мотивация на търговци и търговски екипи""Организационна култура на тъговците в България: изследване и препоръки за мениджмънта", "Витамини за мениджъри".

"We would like to express our gratitude to Mr. Yavor Yankulov for being one of the leading consultants and a valuable team member in a sales development project. Thanks to Mr. Yankulov's expertise in the field of sales and sales management in several months we successfully designed, tested and implemented throughout our entire own store network a structured and effective sales approach. Mr. Yankulov was instrumental in setting standard that raises the levels of customer acquisition and satisfaction in the GloBul retail outlets. His contribution was invaluable with the provision of a follow up system of checking and measuring the progress of the sales staff development. He brought youthful enthusiasm, solid experience his novel ideas into this assignment and we highly appreciate his deep understanding of our organization's needs and his dedication to meet them."

Vasil Chalashkanov, Retail Sales Manager
Sonia Slavcheva, Human Resources and Administration Manager
Stanislava Zaprianova, Head of Training and Internal Communication Section
COSMO BULGARIA MOBILE EAD
 
 
 

Цветан Давидков, DSc, Старши консулант

Професионален опит:
Професор в Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", катедра "Стопанско управление". Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Бизнескомуникации и връзки с обществеността.
Участва в обучителни и консултантски проекти. Сред тях са: Солвей-Соди АД, Алианц - България холдинг, "Фитинги" - Монтана, Шнайдер Електрик Перущица, Института за публична администрация и европейска интеграция, банки, министерства, нестопански организации. 
 
Образование и Професионална квалификация:
Специализирал е преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, дистанционно обучение и др. във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия, Унгария и др. 
Професионални интереси и практически опит в областите:
Предприемачество, организационна култура, комуникации. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии.

Проекти / Примери от практиката