Фирмени обучения

Germanos

Фирмени обучения

След 500 фирмени обучения с изключително висок рейтинг и оценка спряхме да им водим точна статистика. Списъкът с нашите клиенти говори сам по себе си.

Най-често ни предпочитат заради:

  • Личен бизнес опит в съответната област и проблематика
  • Незабавна приложимост в практиката и „подсказване” на конкретни решения
  • Реални измерими резултати

Какво получавате?

Уникални програми за обучение, водени от тренери с реален практически и пазарен опит
- Обучения с тематика основаваща се на актуални световни бизнес практики, адаптирани към българската пазарна ситуация, манталитет и култура

Съвременни методики и техники на обучение - висока степен на интерактивност и създаване на ведра атмосфера, в която ролевите игри, дискусиите и обменът на идеи оформят позитивен начин на мислене и участниците, бързо придобиват увереност в съответните области

Оптимална продължителност на обученията - 1, 2 и 3 дневни обучения съобразени с нуждите на клиента

Е-Training - Център за обучение и професионални консултации oбслужва клиентите си с максимална гъвкавост и особено внимание.

Преди обучението:
- заедно определяме потребностите от обучение на базата на поставените цели и анкетиране на бъдещите участници
- разработваме темите на обучението 

По време на обучението:
- създаваме специализирани казуси и практически примери от областта, в която реално работи организацията
- подготвяме програма за индивидуални консултации на участниците по темите от обучението и други теми свързани с дейността им

След обучението:
- предоставяме задълбочен анализ на учебния процес и неговата ефективност
- професионална обратна връзка, както за участниците, така и към мениджърския екип на организацията

Свързани теми

Примерни теми и програми