60 дни на Мениджъра

60 дни на мениджъра
60 days Manager
60 days e-training management

60 дни на Мениджъра

 • До 12 минути на ден
 • В удобно време и място (През смартфон или РС)
 • С много реални истории и практически примери

Предлага се само като вътрешно корпоративно обучение, за представители само на една компания или холдинг!

Всеки ден има:

 1. Кратък текст, който обяснява най-важното по съответния въпрос (до 6 мин. при четене с размисъл).
 2. Практическо задание или кратък казус, върху които да помислите, а при желание да дадете и отговор. (до 3 мин.)
 3. Запознаване с решения и идеи на другите участници. (2 мин., но зависи от вас)
 4. Въпроси по конкретни ваши казуси – поставени към групата или към водещия. (условно 1 мин.)

Дистанционно / през Интернет:

 • В затворена LinkedIn група
 • Или на самостоятелна платформа само за вашата компания

Допълнително всяка седмица ще получавате:

 • Професионални казуси със сложен характер – по казусите ще давате мнение и решение, ще виждате и идеите на другите участници, ще получите препоръки и реални успешни решения.
 • Тестове за (само)оценка - отговорите ще виждате веднага и те са само за вас.
 • Тестове за оценка на екипа – можете да ги прилагате в своята практика.
 • Много други полезни материали

И най-важното:

Конкретни казуси от практиката на вашата компания или екип.

Практически консултации по конкретни въпроси – общо в групата и/или ЛИЧНО.

С много реални истории и практически примери.

 

КЛЮЧОВИ ТЕМИ:

 • Основни УМЕНИЯ на МЕНИДЖЪРА
 • МОТИВАЦИЯ
 • ДЕЛЕГИРАНЕ
 • ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ
 • Мениджърско РЕШЕНИЕ
 • ЕКИП – управление и мотивация
 • ЛИДЕРСТВО и мениджмънт
 • Стилове на РЪКОВОДСТВО
 • Управление на КОНФЛИКТИ
 • Ефективна КОМУНИКАЦИЯ
 • Мениджмънт на ПРОМЯНАТА
 • Управление на ВРЕМЕТО
 • Фирмена КУЛТУРА

МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ – изключителен практически инструмент, подходящ за мениджъри, управляващи екипи над 10 души.

Казуси:

3 ГОЛЕМИ казуса – изискващи индивидуално и групово решение от участниците; поставят се в рамките на един ден, но решението им продължава 3-4 дни.

33 кратки казуси и ситуации изискващи мнение или решение

Тестове:

 • 10 теста, измерващи основни мениджърски компетенции на участниците (в обединение дават един общ профил)
 • Роли в екипа
 • Стилове за разрешаване на конфликти

 

По-подробно СЪДЪРЖАНИЕ:

Основни УМЕНИЯ на мениджъра

Хората, с които работим

МОТИВАЦИЯ – уроците на практиката

„Формула“ на индивидуалната мотивация – практически инструмент за анализ

10 начина за мотивация без пари

„Българска следа“ в мотивацията

Зона на комфорт и праг на насищане

ДЕЛЕГИРАНЕ

Избиране човек за задачата и задачи за човека

Ефективно и ефикасно в мениджмънта

Власт – ръководство за приложение

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ

Принципът SMART и какво пропускаме

Практическо управление чрез цели

Мениджърско РЕШЕНИЕ

Разгадаване на процеса

Ограничения и критерии при взимане на решение

Методи за групово взимане на решение

Решение и риск

ЕКИП – управление и мотивация на екипи

Групи и екипи

Етапи на развитие и фази на екипа

Петте С-та на екипа

Основни принципи за работа в екип

Роли в екипа

Ефективният екип

Важните неща в екипа

Идеалният член на екипа

ЛИДЕРСТВО и мениджмънт

Практика на лидерството

Лидерство и провал

Лидерски стил спрямо зрелостта на екипа

Стилове на РЪКОВОДСТВО

Ежедневно целеполагане

Даване на обратна връзка

Налагане на санкции

Похвали и порицания – как да хвалим добре и как да порицаваме без да обидим?

Управление на КОНФЛИКТИ

Предпоставки за възникване на конфликти

Фази на конфликта

Най-важно за практиката: Съд – Арбитраж – Медиация

Какъв е вашият стил за разрешаване на конфликти? Как да го промените?

Подходи за разрешаване на конфликти. Формула „Джудо“.

Ефективна КОМУНИКАЦИЯ

Управление на комуникациите в екипа

Мениджмънт на ПРОМЯНАТА

Управление на промяната и управление в условията на промяна

Практически модел за управление на промяната

Човешки реакции и приемане на промяната

Съпротива срещу промените

Практически инструменти за намаляване на съпротивата

Мениджърски грешки при промяна – уроците на практиката

Управление на ВРЕМЕТО за мениджъри

Фирмена КУЛТУРА – разбиране на главното

 

За мениджъри с повече опит, средно и висше ниво, предлагаме разширение на курса до

„100 ДНИ НА МЕНИДЖЪРА“

Новите теми:

 • Мениджърски КОНТРОЛ
 • КОУЧИНГ
 • ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Допълнително развитие на темите:

 • Целеполагане
 • Мотивация и управление на екипи
 • Лидерство
 • Разрешаване на конфликти
 • Управление на промяната
 • Фирмена култура

И още:

 • МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ – изключителен практически инструмент, подходящ за мениджъри, управляващи екипи над 10 души.
 • 2 ГОЛЕМИ КАЗУСА, изискващи подробен анализ, индивидуално и групово вземане на решение от мениджърите.
 • Над 20 нови кратки казуси, задачи, бизнес и работни ситуации.
 • Допълнителни професионални и психологически ТЕСТОВЕ относно мениджърската компетентност.

 

За записване или ако имате допълнителни въпроси може да използвате формата за контакт по-долу.

За директна връзка с автора и водещия програмата Явор Янкулов, PhD може да пишете на yankulov@e-training.bg

 

Свързани теми