Програми обучения по Мениджмънт

Програми обучения по Мениджмънт

"Ето мечето Едуард слиза по стълбите… бум… бум… бум… с главата надолу зад Кристофър Робин. Това е единственият начин за слизане по стълба, доколкото му е известно. Понякога му се струва, че сигурно има и друг начин — само да можеше за минутка поне да не си чука главата о всяко стъпало, а да помисли малко. Тогава пък му се струва, че няма!"

Алън А. Милн - "Мечо Пух"

Вие сте мениджъри. Със сигурност знаете как да слизате по стълби. А като мениджъри, вероятно знаете и как да се качвате. Но вероятно и вие често си удряте главата, макар и не във всяко стъпало.

Сигурно е, че за всяка работа има и по-добър начин, по който може да бъде свършена. Или поне по-лесен. Като например да я свърши някой друг.

За това става въпрос в МЕНИДЖМЪНТА.

Coaching (Насочващ мениджмънт)

Coaching (Насочващ мениджмънт)

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, специалисти по човешките ресурси и всички, които се интересуват…

Ефективният лидер

Ефективният лидер

Мениджърът прави нещата правилно, лидерът прави правилните неща!

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като…

Организационна култура за фирмен успех

Организационна култура за фирмен успех

При нас нещата се правят така!” – често с това изречение обозначаваме КУЛТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. А културата ни прави уникални,…

Практическо дистанционно обучение

Практическо дистанционно обучение

Изучаването на математиката не може да започне с Теория на вероятностите, нито направо с интегралите. И в Мениджмънта трябва…

Умения на съвременния мениджър

Умения на съвременния мениджър

Тази програма е насочена към управители на организации и търговски фирми, ръководители на отдели и екипи, ръководители на…

Управление и мотивация на търговски екип

Управление и мотивация на търговски екип

Обучението е подходящо за: Управители на търговски фирми, Търговски Директори, Търговски мениджъри, Мениджъри по продажбите,…

Управление на задачите и времето

Управление на задачите и времето

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, специалисти по човешките ресурси и всички, които се интересуват…

Управление на конфликти и кризи

Управление на конфликти и кризи

Програмата е разработена за управители на фирми, мениджъри, специалисти по човешките ресурси и всички, които се интересуват…

Управление на проекти

Управление на проекти

Това обучение ще ви помогне да идентифицирате и управлявате обхвата на и рисковете, които съпровождат всеки проект.

Управление на промяната

Управление на промяната

Днес, мениджърите трябва да бъдат в състояние да представят и направляват стратегии, свързани с всякакъв вид промени - преструктуриране,…

Управление на промяната - Практикум

Управление на промяната - Практикум

Днес, мениджърите трябва да бъдат в състояние да представят и направляват стратегии, свързани с всякакъв вид промени - преструктуриране,…

Управление на успешен екип

Управление на успешен екип

Ефективността на една организация зависи най-вече от качеството на колектива. Добра колективна работа означава позиция на…

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще ви помогне да изградите ефективен екип, с който да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация.

Управление чрез мотивация

Управление чрез мотивация

Сигурно е, че за всяка работа има и по-добър начин, по който може да бъде свършена. Или поне по-лесен. Като например да я…

    Нашите програми в областта на Маркетинга