OnLine обучения

Online обучения

E-training предлага разработването на дистанционни обучения за нуждите на вашата компания.

Основни ползи за вас от дистанционното обучение са:

- Разработка на обучение конкретно за нуждите на вашата компания и екип

- Без откъсване от работа, пътуване и пр.

- Снижаване на разходите за обучение с 35-80%

ВЪПРОСЪТ Е:  “Може ли екипът да работи по-добре, като в него се инвестира по-малко?”

ОТГОВОРЪТ: Системата e-Training

Вие, нашите клиенти, преди, по време и след провеждане на фирмени обучения най-често споделяте следното:

 • Ако мой служител напусне, направеният разход за обучението му е загуба за мен. Как мога да запазя своята инвестиция в обучението?
 • След обучение служителите са мотивирани, а екипът работи в по-добър синхрон. Но ефектът от едно обучение намалява значително само след 1 месец, а след 3 месеца почти нищо не се е запазило. Как да запазя ефекта и мотивацията на екипа, но без да правя обучения 6 пъти годишно?
 • Не мога да обучавам всеки служител по отделно. Постоянно наемам нови служители, искам от първия ден да работят “по правилата”, но докато успея да събера група за обучение вече са минали няколко месеца. Как да имам компетентен служител от първия му работен ден?
 • Имам служители, които работят в един отдел, например търговци, но са на различни нива, с различен опит, често изпълняват различни задачи. Искам да се обучават и работят заедно, по една обща система. Възможно ли е това?
 • Обученията са много полезни, но и много скъпи. Имам и допълнителни разходи за хотел, път, командировъчни. Как мога да намаля част от разходите, без това да се отрази на качеството на обучението?
 • Не мога да спра работа, за да правя обучения. Но виждам, че след обучение се работи много по-добре. Как да обучавам служителите си, но без да ги отделям от работата? (И не ми говорете за съботно-неделни обучения. Сега именно това правя, но производителността спада.)  

ПОЛЗИТЕ от e-training КОНКРЕТНО ЗА ВАС:

ЕФЕКТИВНОСТ – успешен екип, работещ по обща система.

ЕФИКАСНОСТ – снижаване на разходите за обучение, превръщането им в инвестиция, която се запазва във времето. 

Това е възможно чрез:

 • Разработка на обучения конкретно за Вашата компания – съобразно Вашите продукти, проблеми и казуси, опит на екипа и пр.
 • Запазване на вече натрупания опит в компанията и екипа чрез т.нар “трансфер на знания”. Някои от хората могат да напуснат, но опитът и знанията остават при Вас.
 • Възможност за едновременно обучение и развитие на професионалната компетентност на служители от различни нива, с различен опит и стаж в компанията.
 • Проверка и контрол на знанията, опита, компетентността и нагласите на Вашите служители, по екипи и за всеки самостоятелно.
 • Подпомагане на  системата за оценка и атестация на служителите.
 • Допълнителна мотивация и задържане на членовете на екипа чрез “растеж на място” – групи от вътрешни експерти, обучаващи, консултанти и др.
 • Системата e-Training е непрекъснат процес, който не просто обучава, а и контролира всеки отделен служител, позволява силна обратна връзка и работа в екип.
 • Повишаване ефективността от обучението!
 • Снижаване на разходите за обучение! 

"В сравнение с присъствените обучения, дистанционното обучение (e-training) има и своята слаба страна – липсата на контакт с тренерите, личното въздействие, срещата с колегите, купонът след обучението.”

Ние заявяваме: Първо, не е вярно и второ – отдавна беше!

Липсата на личен контакт може да се избегне или поне намали чрез:
   • Постоянен Форум за дискусии и въпроси. При едно присъствено обучение и група от 12-15 души, средно 4-5 от тях задават своите въпроси. Чрез e-training всеки не просто може, а е длъжен да сподели своето мнение, опит и компетентност.
   • Системата e-training не изключва личния контакт с обучаващите и колегите. Нещо повече, тя прави този контакт непрекъснат, по-активен и ефективен. Възможно е да се съчетае и с кратки лични срещи и сесии, в удобно време и място.
   • Освен това, екипът на e-training.bg провежда и присъствени обучения. Те имат своите ползи и достойнства и никой не ги отрича. Правили сме го активно през последните 15 години (че и преди това), ще го правим и занапред.
   • Признаваме си, че купон, веселба и напиване от разстояние няма как да направим. Затова препоръчваме e-training да се съчетава с Team Building поне веднъж годишно.
Какво по-конкретно е Системата e-Training, как можете да спестявате чрез нея и как конкретно може да работи тя във Вашата компания – обадете се на нашите консултанти!

Всички предлагани от нас теми покриват най-съвременните теории и разработки от съответната област и съдържат множество казуси и примери от бизнеса в България.

Всяка тема съдържа:

 1. Входящ тест за установяване началната компетентност
 2. Основно съдържание, под формата на текст, аудио и видео презентации
 3. Казуси – практически задачи за индивидуална и групова работа
 4. Изпитен тест – за установяване равнището на компетентност след обучението
 5. Допълнителни материали – учебни и бизнес материали за продължаващо обучение и развитие компетентността на обучаемите
 6. Персонална консултация

Продължителност

Приблизително време, необходимо за усвояването на всяка тема – 8 – 12 часа

Език

Всички теми са на български език, за ползващите английски предлагаме допълнителни материали на английски от водещи в областта учени.

Формат

Всички теми са в SCORM формат. E-training разполага със собствена обучителна система, която притежава допълнителен набор от инструменти, с чиято помощ е възможно проследяване работата на всеки един „обучаем” и оказването на съдействие от страна на водещите обучението. Дискусионен форум – за въпроси и отговори към обучаващите и дискусия между обучаемите, което позволява да се използват предимствата на присъственото обучение и в този формат.

Нашите силни страни:

 • Личен опит на мениджърски позиции
 • Отлично познаване на българската практика
 • Опит като външни консултанти по редица мениджърски проекти, вкл. за мултинационални компании
 • Опит като обучаващи в сходни организации

Ползите за вас:

 • Обучение, адаптирано за вашите конкретни нужди
 • Съобразено с вашите опит и ниво на компетентност
 • Приложимост в конкретната практика
 • „Подсказване” на конкретни решения
 • И най-важното: Възможност за консултация и помощ по конкретни въпроси!

Свързани теми

Примерни теми и програми