Индивидуални обучения

Индивидуални

Индивидуални обучения

Те са предназначени персонално за Вас или отделни служители на Вашата компания.

Съобразени са с експертното и професионално ниво на участниците.

Календар на предстоящите индивидуални обучения

Теми на обученията

Ако обучението от което се интересувате не е включено в нашия Календар – заявете го!

Тези обучения се предпочитат най-вече заради:

  • Високото професионално и експертно ниво
  • Индивидуални консултации и съдействие
  • Продължаващи контакти и консултации след обученията

Допълнителна помощ по конкретни проекти или взимането на решения

Свързани теми

Календар на обучения