Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

Решението се дава от:

 • Обобщени резултати от успешната практика на над 400 европейски компании
 • Изводи от успешната и не толкова успешна практика на над 60 компании, работещи на българския пазар (проучване на е-Training.bg).

ПОЛУЧАВАТЕ:

 1. Еднодневна присъствена сесия.
 2. Индивидуална практическа консултация за всеки участник – в удобен ден след обучението

Основни теми:

 • Практическа мотивация за постигане на цели
 • Особености при мотивацията на (търговски) екипи
 • Резултатни бонусни програми

 Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?

 • Стил, съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
 • Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
 • Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията?

Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа

 • Позитивно насърчаване на поведението
 • Негативно насърчаване
 • Санкциониране
 • Стимулиране и заличаване на поведение

Управление чрез мотивация

 • Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
 • Ефективни мотивационни теории - кое от тях наистина работи?
 • Изготвяне на мотивационен профил на екипа - това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем

Конкретни отговори на въпросите:

 • Да се дава или не допълнително възнаграждение?
 • Кой да бъде възнаграден?
 • Какво трябва да се възнаграждава?
 • Каква награда трябва да се даде?
 • Какъв да е размерът на възнаграждението?
 • Кога да се дава възнаграждението?

И още:

-  Кое е по-добре - пари или други материални стимули?

-  Каква да е продължителността на една бонусна програма?

-  Кои са условията, които определят успеха на една нова програма?

-  Какви грешки най-често допускат българските мениджъри и как да ги избегнат?

 

Консултант:  Явор Янкулов, PhD

Цена: 180 евро (без ДДС)

Участниците ще получат монографията „Мотивация на търговци и търговски екипи” с включени пълни резултати от проучването.

За всички стигнали до тук – бонус: „ВИТАМИНИ ЗА МЕНИДЖЪРИ“

Свързани теми