юли

18

Бизнес продажби и преговори

Това обучение ще помогне на участниците да се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите; да придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори; да се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори; да преодоляват външните опити да бъдат манипулирани; Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите.

септември

12

Управление на търговски екипи

Компетентността на търговския екип, както и сработването на хората, участващи в него е една от силните страни на търговската организация. Целта на нашата програма е да ви помогне да създадете и управлявате екип, който да доведе до по-добри резултати в прилагането на търговската политика. Програмата е подходяща както за мениджъри, така и за поддържащия персонал, от които зависи изготвянето и практическото приложение на бизнес стратегията на организацията, в частта й свързана с търговската политика на компанията.

септември

13

Професионални продажби (Advanced)

Клиентите, били те крайни потребители или бизнес единици, имат все по-завишени очаквания, на които не е лесно да се отговори. Те оценяват една търговска фирма по работата на най-слабия й търговски представител и никаква мисия, реклама или PR не могат да променят това.

септември

18

ПРОДАЖБИ за HR-и

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

септември

20

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Обучението ще Ви помогне да си отговорите на въпросите, които всеки мениджър си задава: Кое е това, което правят успешните екипи? Защо търговските екипи са по-успешни от другите? Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да стане на практика? Ако имате проектен екип, нов екип, искате да раздвижите една летаргична група хора, или да постигнете конкретни цели в кратки срокове – научете се как да мотивирате вашия екип с работещи „търговски” подходи.

Публикации

 

Явор Янкулов, PhD

 

 

 

 

 

 

Витамини за мениджъри

Витамини за мениджъри

Витамините са полезни за здравето. Те укрепват имунната система и подобряват общото състояние на организма.

Това са витамини за мениджъри. Те имат за задача да ви направят по-силни и по-успешни, особено през първите дни на нова мениджърска позиция. Или да подобрят вашия мениджърски стил, ако ви е налегнала „пролетна“ бизнес умора.

Можете да ги приемате умерено, по един на ден. При първи симптоми на „мениджърски грип“ препоръката е за ударни дози и незабавното им практическото приложение.

Бъдете здрави!

ISBN 978-619-188-102-4

 

 

 

 

 

Мотивация на Търговци и Търговски екипиМотивация на Търговци и Търговски екипи

Съвременните пазарни условия се отличават с една непрекъснато нарастваща динамика и засилена конкурентна борба. Икономическата и финансова криза също даде своето отражение върху организацията и дейността на икономическите субекти. Това неизменно се отрази и на търговските фирми в нашата страна, които постоянно търсят начин да подобрят своята ефективност, ефикасност и конкурентоспособност.

От тази гледна точка темата за мотивацията на търговци и търгоески екипи не просто е запазила своята актуалност, но получава и едно ново водещо значение. Променените пазарни и бизнес условия, новата ситуация, изискват и различен поглед върху тази тема. Особеностите на търговския труд и търговската професия повдигат редица въпроси.

 

 

 

 

Организационна култура на търговците в БългарияОрганизационна култура на търговците в България

Изследване и препоръки за Мениджмънта

Вече повече от 20 години живеем и работим в пазарна и силно конкурентна среда. През тези години се оформи и една група, професия, общност на хора, занимаващи се активно и професионално с продажби. Все по-силен става интересът към това, как успешно да се управляват търговците и търговските екипи, различни ли са хората, които активно се занимават с продажби от всички останали, какво мотивира търговците, както и множество други въпроси, които могат да се обединят в един:

                       С какво търговците са по-различни?

ISBN 978-619-160-066-3

 

 

 

 

Търговски мениджмънтТърговски мениджмънт

Учебникът е оредназначен за студентите в направление Икономика и бизнес. Целта е бъдещите бакалаври да получат теоретични знания и практически умения в търговията. Разгледаните теми са естествено продължение, задълбочаване в проблематиката и развитие на нови идеи, а в някои случаи дават различна гледна точка на въпроси, изучавани преди това. Учебникът "Търговски мениджмънт" може да се ползва като допълнителен източник на информация, знания и идеи, и от студенти от други специалности, както и от хора от практиката.

ISBN 978-954-644-167-6

 

 

 

 

 

Продажбата е лесно нещоПродажбата е лесно нещо

Продажбата действително може да бъде лесно нещо, но не и елементарно. Тази книга е отговор на всички опити успеха в продажбите да се представи като сила на духа, а не на интелекта. Може би някой е успял, повтаряйки си хиляди пъти "Аз мога, аз искам, аз трябва!". Нека ние да започнем с веднъж казаното: "АЗ ЗНАМ!" Тази книга Ви представя света на истинските продажби - малко по-прозаични и много по-трудни, с техните 8 основни етапа и над 800 трудни въпроса. Тя е за Вас, разчитащите на своя труд и интелект, за да успеете. Желая Ви го от сърце!

 

 

 

 

 

 

Мениджмънт   Мениджмънт

   Явор Янкулов, Георги Забунов

 Учебникът е предназначен главно за изучаващите "Мениджмънт", както и  за всеки, интересуващ се от тази интригуваща и полезна в практиката тематика. Цел на авторите е в кратка и сбита форма да разгледат основните въпроси от общата теория на мениджмънта, в логическа последователност и връзките между тях. Така читателите ще могат да добият ясна представа за това, какво в действителност представлява Мениджмънта.

ISBN 954-717-007-4

 

 

 

 

 

Свободни икономически зониСвободни икономически и офшорни зони

"Книгата е опит за систематизиране на информацията по основните въпроси от тази съвременна и добиваща все по-голяма популярност проблематика. Моята цел е да улесня изучаващите дсисциплината студенти, както и тези, запознаващи се с концепцията за свободните зони. Умишлено съм се придържал предимно към описателния стил, пресъздавайки гледните точки на различни специалисти и експерти, за да позволя на читателите сами да направят своите изводи."

ISBN 954-9574-33-4