Управление и мотивация на търговски екип

Управление и мотивация на търговски екип

10-те основни въпроса, които ще разгледаме по време на обучението са:

  1. Как да направим от група търговци екип?
  2. Как да повишим ефективността на търговския си екип?
  3. Принципи при изграждане на търговски екипи - защо търговските екипи не са като другите?
  4. Управление на екипа чрез цели - как да го направим на практика?
  5. Управление чрез делегиране - ка да накараме подчинените ни да работят повече от нас?
  6. Какъв управленски стил е подходящ за ефективното управление на вашия екип?
  7. Търговският мениджър като Лидер - защо уволняват мениджъри, но не уволняват лидери?
  8. Как резултатно да въздействаме (и как да манипулираме) членовете на екипа?
  9. Мотивация на търговци - кои са уроците на успешната практика?
  10. Какво наистина мотивира вашите тъговци? - практически мотивационен профил

Методика на обучението
Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на управлението на търговски екипи.

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми