Бизнес продажби и преговори

Бизнес продажби и преговори

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще помогне на участниците да:
- се запознаят с процеса на подготовка на бизнес продажбите и преговорите
- придобият задълбочени познания, относно техниките за водене на преговори
- се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на бизнес продажби и преговори
- преодоляват външните опити да бъдат манипулирани
Най-важното: да преодоляват отказите на клиентите и успешно да затварят продажбата и преговорите
 
Основни теми в програмата
Подготовка за бизнес продажба и преговори
- Установяване на потенциалните клиенти. Правило за трите "П". Четири лица при вземане решение за покупка - за бизнес клиенти
- Методи за достигане до потенциалните клиенти. Практика на българския пазар
- Изготвяне профил на клиента - практически тествана методика
- Развиване ползите за клиента - практически план

Характеристики на ефективния преговарящ
- Професионализъм
- Позитивно мислене
- Умения за активно слушане

Продажбено представяне
- Техники за осъществяване на контакт. СПИН метод за установяване основните потребности при продажба и преговори
- Умението да задаваме въпроси
- Планиране на продажбата и продажба на плана - извеждане на потребностите за клиенти търговци. Практически адаптивен подход

Умения за водене на преговори
- Стратегия на преговорите
- Фази на преговорите
     Подготовка
     Размяна на информация
     Преговаряне
     Постигане на съгласие

Контрол по изпълнение на договореностите
- Боравене с отстъпките
- Техники за въздействие
- Техники за противодействие

Справяне с възраженията на клиентите - търговско преговаряне
- Какво представляват възраженията? Общи принципи и техники при посрещане на възраженията
- Планиране на възраженията. Разбиране на възраженията на клиентите
- Основни видове възражения и как да се справяме с всяко едно от тях
- Основни принципи при преодоляване на възраженията
- Водене на преговори при продажба. Определяне от какво клиента не може да се откаже; от какво може и на каква цена; кое не е важно за него но е важно за нас?
- Практически способи за водене на преговори при продажбен контакт

Успешно затваряне на продажбата и следпродажбено сътрудничество с клиентите
- Кога е моментът да се пристъпи към затваряне на продажбата?
- Метод на 5-те въпроса при затваряне. Разчитане на сигналите за покупка
- Какво прави добрият затварящ продажбите? - практически изводи
- 10-те най резултатни техники за затваряне - адаптация при работа за българския пазар
- Най-често допусканите грешки - как да ги избегнем?
 
Методика на обучението
Обучението е разработено от консултантите на e-training и e адаптирано към българския пазар и потребители.
Всеки от модулите включва пpезентация, тренинг, казуси за разрешаване - индивидуални и групови, обсъждане на конкретни практически ситуации, въпроси за самостоятелна работа.

ВодещЯвор Янкулов, PhD

Датите на провеждане на обучението може да видите в Календара ни.

Свързани теми

Програми обучения по Мениджмънт