ПРОДАЖБИ за РЕКРУТЪРИ и HR

ПРОДАЖБИ за РЕКРУТЪРИ и HR

Ситуацията е различна. Добрите кандидати свършиха! Как да си „напазаруваме“ нови? Единственото подобно обучение. За кого е предназначено? За мениджъри човешки ресурси, които желаят да развият нови умения. За собственици на фирми, мениджъри, за всички, чиито (не)успехи зависят и от други хора.

Това обучение ще ви помогне при:

- Headhunting и интервюта с нови служители

- Оценка и анализ на мотивацията на настоящи служители (с търговска методика)

- Продажба на идеи, които не са привлекателни за хората в организацията

- Различни житейски ситуации, в които дори и HR-и попадат 

Основни теми на програмата:

Какво можем да откраднем от търговците?

- Три основни мотива при покупка и три типа продавачи – приложение при интервю с кандидати

- Разликата между характеристики и ползи при продажба на идеи.

- Ситуационно влияние - основни ситуации при продажба. Адаптация при ситуации на подбор.

- Методи за достигане до потенциалните клиенти – кои са най-успешни в продажбите, но HR-ите не ги ползват активно? Къде и как да намерим добри кандидати?

- Изготвяне профил на клиента/кандидата – какво да си откраднем от търговците?

- СПИН метод за установяване основните потребности. Приложение при интервю за работа и интервю с настоящи служители.

- Променете модела: Как активните търговци задават въпроси?

Най-важното умение на добрите търговци: Справяне с възраженията. Какво може да използва хитрият HR?

- Основни видове възражения и как да се справяме с всяко едно от тях. Възражения на настоящи и потенциални служители.

- Техники за справяне с възраженията – кои са приложими за вашата практика?

- Модел на преговори при интервю и подбор: Определяне от какво „клиента“ не може да се откаже; от какво може и на каква цена; кое не е важно за него, но е важно за нас?

- Техники за търговско преговаряне – приложение за HR-и.

- Метод на 5-те въпроса при затваряне – адаптация за HR-и

- Какво прави добрият затварящ продажбите? - практически изводи.

- 10-те най резултатни техники за затваряне – приложение за HR-и

- Най-често допусканите грешки - как да ги избегнем?

Практически инструменти:

  • Модел за справяне с възраженията за HR-и
  • Методика за оценка на търговска нагласа
  • „Търговски“ мотивационен профил

Продължителност: 1 ден

Бонус: Допълнителна индивидуална консултация

ВодещЯвор Янкулов, PhD

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми