Sales Coaching

(Насочващ мениджмънт в продажбите) 

 

 • Най-успешните практики на насочващия мениджмънт и прилагането им в български условия
 • Трябва ли различните хора да се ръководят по различен начин?
 • Основни стъпки при насочването (Coaching) и обвързването им с програма за продажби
 • Характеристики на успешните насочващи мениджъри
 • Практически принципи и съвети за управление на хората, когато работят с клиенти
 • Търговският екип преследва цел - поддържане на желаното поведение от страна на екипа и отделните служители
 • Принципи на обратната връзка при продажби – успешната практика
 • Подкрепа чрез комуникация – възможности за използване в практиката
 • Ръководство за похвали за Насочващия мениджър
 • Налагане на наказания и санкции – съветите на мениджмънта и уроците на практиката
 • Причини за недобро справяне в продажбите – как да ги преодолеем?
 • Различните типове служители и отношението им към продажбите и продажбения „модел” – как да им повлияем ефективно?
 • Кратка практическа мотивация за търговци и служители по продажбите
 • Целеполагане, делегиране и контрол на изпълнението на задачите – практическо ръководство за мениджъри.

Целеполагане

 • Основни принципи при формиране на търговски цели
 • Цели, съобразно задачата и цели съобразно хората
 • Вътрешна комуникация на целите
 • Контрол на изпълнението

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми