Професионални продажби по телефона

Продажби по телефона

Професионални продажби по телефона

За кого е предназначена?
Програмата е разработена за търговци на едро и дребно, търговски представители, мениджъри продажби, офис асистенти, секретари и всички, които обслужват и контактуват с клиенти и партньори.

Основен подход за работа:

 • Работа по конкретни практически казуси
 • Създаване на модели за комуникация с клиентите
 • Продължаваща работа след обучението (експертни групи) – практически съвети и организация

Това обучение ще ви помогне да:

 • Привличате нови клиенти за продуктите/услугите на вашата организация
 • Усвоите техники за продажби по телефона
 • Преодолявате препятствията при свързване със същинския купувач и как да приключвате телефонната продажба
 • Развиете комуникационните си умения, чрез задаване на правилни въпроси
 • Усвоите умения за професионално провеждане на разговори и справяне с нестандартни ситуации

Основни теми:

Как да осъществяваме контакт по телефона?

 • Как да пробием по телефона – предизвикване на внимание, провокиране на желание и интерес
 • Провеждане на разговор, получаване на информация, постигане на желания резултат
 • Презентация и Продажби по телефона – три опорни точки на презентацията по телефона в рамките на 12 секунди

Използване на въпроси при телефонна комуникация

 • Боравене с въпроси – въпроси за привличане на внимание и въпроси за разкриване на потребности
 • Активно използване на въпроси, без клиентът да разбере това
 • Как да отгатнете изискванията на събеседника?
 • Активно слушане
 • Сигнали при разговор, подсказващи нагласата на клиента

Справяне с възраженията на клиентите по телефона

 • Планиране на възраженията. Разбиране възраженията на клиентите
 • Основни видове възражения и как да се справяме с всяко едно от тях. Основни принципи при преодоляване на възраженията.
 • Техники за преодоляване на възраженията по телефона: Пряко и непряко отричане; Компенсация; Бумеранг; Задаване на въпрос, избавящ от скрито възражение; Мнението на трета страна

Важно: Създаване на практически адаптивен модел за преодоляване на възраженията по телефона. (по адаптирана методика на e-Training Centre)

Затваряне на продажба по телефона

 • Сигнали за затваряне – разпознаване и използване
 • Използване подход на „предварително затваряне“ – важен елемент в продажбата по телефона
 • Техники за затваряне на продажба по телефона – алтернативен избор, комплимент, допускане и др.
 • Поведение при неуспех

Трудни клиенти – типове и асертивно поведение

 • Как да разпознаем типа клиент по телефона? – индикативни симптоми и реакции
 • Подходящо поведение спрямо психологическия тип на клиента: подозрителен, свръх емоционален, импулсивен, неориентиран, необщителен, прекалено говорещ, манипулативен
 • Типове реакция спрямо емоционалното поведение на клиента
 • Посрещане и разбиране на претенции/оплаквания/несъгласия
 • Извличане на допълнителна информация и обобщаване

Практикум:

 • Създаване на стандарти и модели за поведение (Доразвиване на съществуващи стандарти и скриптове, методика за продължаваща работа по конкретни казуси)
 • Вътрешна комуникация между служители и отдели при проблеми и оплаквания
 • Обобщение и изводи от успешна/неуспешна практика, конкретни проблеми и практически ситуации
 • Експертни групи и адаптивен модел на работа след обучението.

Водещ: Явор Янкулов, PhD

Датите на провеждане на обучението може да видите в Календара ни.

Свързани теми