Преговори с трудни клиенти

Преговори с трудни клиенти

Подготвителен етап:

 • Изготвяне профил на клиента - практически тествана методика
 • Развитие на ползите за партньорите в преговорите - практически план

Същински преговори

 • Овладяване последователността от частичните цели при преговаряне: анализ на ситуацията; позиции при преговорите; партньорско отношение; съвместно търсене на решение
 • Подходът СПИН при преговори
 • Реакции спрямо изказванията на партньора/опонента; Подаване на обратна връзка; Асертивно поведение; Влияние върху решението

Техники за постигане на добри условия

 • Техники на задаване на въпроси
 • Правене на предложения и отговаряне на такива
 • Разрешаване на конфликти
 • Подходи към „трудни преговарящи“ и ситуации на застой
 • Разбиране езика на тялото – практически елементи
 • Съвети и практически подходи за ефективно сключване на споразумение

Техники за водене на търговски преговори

 • Упражняване на права; Използване на власт; Общи интереси.
 • Формула „Джудо”
 • Отворени техники: Лимитирани ограничения; Вземащ решение; Извън обхвата; Процедура.
 • Техники за предимство: Фактите и само фактите; Високи претенции; Ирония; Печеливш „бартер“
 • Техники за „загуба”: Блъф или тест; Руски фронт; „Съд“; Обида
 • Техники за приключване: Всичко или нищо; Краен срок; Сух кладенец; Бонус

Практически подходи за противодействие на горните техники при използването им от опонентите.

Завършващ етап на преговорите

 • Обобщаване на договореностите и очертаване на следващи действия
  • При постигнато споразумение
  • Без споразумение за момента
 • Шестте най-често срещани грешки
 • Одит на отношенията

Трудни преговарящи

 • Типове трудни преговарящи в нашата конкретна практика
 • Техники за настройка, въздействие и противодействие
 • Подходи към различните типове преговарящи – необщителен, подозрителен, свръх емоционален и пр.
 • Преговори с манипулативен опонент

Умерено практическо използване на NLP при преговори и продажби - Практикум

„Уроците на практиката“ – практически ситуации и изводи от преговори при продажба на продукти и услуги в България

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми