Професионални преговори

Професионални преговори

Съдържание:

Водене на преговори – презентация с групови дискусии и анализи

Workshop – практически задачи и казуси, анализи на конкретни ситуации

Практикум – ролеви игри, бизнес симулации

Новата ситуация на пазара:

 • Отношенията с доставчиците не са еднократни сделки
 • Преговори, при които печелят и двете страни
 • Преговаряне „от едната страна на масата“
 • Споделяне на познанието

Интегративни преговори

 • Фокусиране вниманието върху общите интереси, а не върху различията в целите
 • Търсене на ползи, а не защита на силови позиции
 • Взаимен обмен на информация и идеи
 • Прилагане на обективни критерии относно правилата за поведение
 • Генериране на възможности и решения от взаимен интерес

Практикум „Интегративни преговори за търговска верига“

Подготвителен етап:

 • Какви са нашите нужди и интереси?
 • Какви са нуждите и интересите на партньорите?
 • Какъв стил на поведение да следваме? Какъв стил ще следват партньорите?
 • От каква информация имам нужда? От каква информация се нуждаят те?
 • Фрази и изрази, които провокират и помагат в преговорите
 • Изготвяне профил на партньора - практически тествана методика
 • Развитие на ползите за партньорите в преговорите - практически план

Същински преговори

 • Овладяване последователността от частичните цели при преговаряне: анализ на ситуацията; позиции при преговорите; партньорско отношение; съвместно търсене на решение
 • Подходът СПИН при търговски преговори – практическа методика
 • Реакции спрямо изказванията на партньора/опонента
 • Подаване на обратна връзка
 • Асертивно поведение
 • Влияние върху решението

Техники за постигане на дългосрочни добри условия

 • Техники на задаване на въпроси
 • Правене на предложения и отговаряне на такива
 • Сключване на сделки и изпълнение
 • Решаване на конфликти
 • Подходи към „трудни преговарящи“ и ситуации на застой
 • Разбиране езика на тялото
 • Съвети и практически подходи за ефективно сключване на споразумение

Техники за водене на търговски преговори:

 • Упражняване на права; Използване на власт; Общи интереси.
 • Формула „Джудо”
 • Отворени техники: Лимитирани ограничения; Вземащ решение; Извън обхвата; Процедура.
 • Техники за предимство: Фактите и само фактите; Високи претенции; Ирония; Печеливш „бартер“.
 • Техники за „загуба”: Блъф или тест; Руски фронт; „Съд“; Обида.
 • Техники за приключване: Всичко или нищо; Краен срок; Сух кладенец; Бонус.

Практически подходи за противодействие на горните техники при използването им от опонентите.

Завършващ етап на преговорите:

 • Обобщаване на договореностите и очертаване на следващи действия
  • При постигнато споразумение
  • Без споразумение за момента
 • Шестте най-често срещани грешки
 • Одит на отношенията

Трудни преговарящи:

 • Типове трудни преговарящи в нашата конкретна практика
 • Техники за настройка, въздействие и противодействие
 • Подходи към различните типове преговарящи – необщителен, подозрителен, свръх емоционален и пр.
 • Преговори с манипулативен опонент
 • „Уроците на практиката“

ВодещЯвор Янкулов, PhD

Датите на провеждане на обучението може да видите в Календара ни.

Свързани теми

Програми обучения по Мениджмънт