Ефективни взаимоотношения с клиентите

Ефективни взаимоотношения с клиентите

Новата ситуация на пазара

 • Новата ситуация на пазара и как да се възползваме от нея?
 • Какви промени настъпиха при предлагането на продукти и услуги?
 • Какво правят сега успешните търговци и защо успяват? Примери за успешни практики от реалния бизнес

Да разберем нашите клиенти

 • Основни групи клиенти и какво очаква всяка една от тях?
 • Какво е най-важното при наблюдение на групи потребители? Как да го извършим на практика?
 • Управление поведението на клиентите – работещи инструменти
 • Програми за лоялност

Променено отношение към клиентите

 • Новите стандарти при обслужване на клиентите
 • Как да ни запомнят и откроят нашите клиенти?
 • Кое кара хората да споделят и говорят с добро за нас?
 • Как да спечелим поддръжници и агитатори?

CRM – управление на клиентите и увеличаване на печалбата чрез

 • задържане на стойностните клиенти и повишаване на тяхната лоялност
 • предлагане на различни нива и стандарти на обслужване
 • намаляване разходите за обслужване

Концепцията „Грижа за клиента“

 • Как да разбираме по-добре нашите клиенти?
 • Как да измерим нивото на фирмените услуги?
 • Как да разработим програми за обратна връзка и контакти с клиентите?
 • Как да приложим програми и схеми за повишаване на лоялността?
 • Как да използваме концепцията „Грижа за клиентите“ за повишаване на продажбите и печалбата?
 • Какви примери за добри практики съществуват?

Може да се включат и темите

 • Стандарти за професионална комуникация с клиентите
 • Бизнес комуникация с клиенти и партньори на компанията
 • Умения за телефонна и онлайн комуникация
 • Техники за комуникация, задаване на въпроси, обобщаване, справяне с възражения, посрещане на оплаквания
 • Емпатия към клиента – разбиране и отношение, съпричастност и предлагане на решение
 • Получаване и даване на обратна връзка
 • Проактивност в комуникацията, продажбите и разрешаване на проблемите
 • Комуникация според типа на клиента – практически адаптивни подходи за работа с различни типове клиенти – агресивен, емоционален, прекалено говорещ и др. (Практически сценарии и модели на поведение)
 • Справяне с възражения на клиентите – техники за посрещане и преодоляване на възраженията
 • Справяне с оплаквания
 • Създаване на стандарти и модели за поведение (Доразвиване на съществуващи стандарти, методика за продължаваща работа по казуси)
 • Вътрешна комуникация между служители и отдели при проблеми и оплаквания
 • Значението на успешна работа в социалните мрежи и привличане на клиенти
 • Начини за използване на социалните медии като инструмент за маркетинг и бизнес развитие
 • Кои са най-стойностните ни клиенти и как да печелим повече от тях?
 • Управление на стойностните клиенти - CLTV
 • Обобщение и изводи от успешна/неуспешна практика, конкретни проблеми и практически ситуации – Focus Groups and Networking

Водещ Явор Янкулов, Phd

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Sales Coaching