Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство

Това обучение ще ви помогне да:
- Придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип;
- Изградите ефективен екип;
- Помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно;
- Постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация;
- Се справяте с проблемите в екипа.

Съдържание на  обучението:
Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?
- Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
- Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
- Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията?
Причини за недобро справяне на хората в екипа
- Собствените им очаквания
- Ниво на компетентност
- Наличие или липса на контрол
- Липса на желание
- Проблеми
Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа
- Позитивно насърчаване на поведението
- Негативно насърчаване
- Санкциониране
- Стимулиране и заличаване на поведение
Как да се мотивират хората от екипа?
- Базирано на нуждите
- Базирано на характера на човека
Как да се дефинират комуникационни цели, които да ангажират и мотивират?
- Умения за изграждане на доверие
- Умение за даване на обратна връзка
- Умение за слушане
- Умение за даване на указания
Ефективно делегиране
- Решение за задачата
- Решение за човека от екипа
- Проследяване на развитието
- Даване на обратна връзка
Как да се справяме с "трудните" членове на екипа?
- С различния от нас
- С всеки който определяме като труден характер
Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа
- Стратегия за справяне с конфликти
- Конфликтогени
- Добър самоконтрол
- Вземане на решения
- Наличие на резервен план
Управление чрез мотивация
- Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
- Ефективни мотивационни теории - кое от тях наистина работи?
- Изготвяне на мотивационен профил на екипа - това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем
- Системи за заплащане - да си дойдем на мотивацията
Управление чрез лидерство
- Какъв тип лидер сте?
- Как да увеличите "конкурентното си предимство" пред другите мениджъри?
- Защо компаниите уволняват мениджъри, но не уволняват лидери?
- Лидери на промяната - това не е по силите на всеки
- Не повишават добрите "мениджъри", а добрите "лидери"
Управление на екип
- Принципи на успешния екип - само 3 са, но кои?
- Управление чрез цели - съвременни принципи на ефективния мениджмънт
- Управление чрез делегиране - как да накараме подчинените ни да работят повече от нас?
 
Методика на обучението
Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на управлението на търговски екипи.

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми