Организационна култура за фирмен успех

Организационна култура

Организационна култура за фирмен успех

При нас нещата се правят така!” – често с това изречение обозначаваме КУЛТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. А културата ни прави уникални, неповторими.

Защо изучаваме културата на организациите? – това е добър начин да разберем:

  • Какво кара хората да работят добре и кое им пречи?
  • Защо едни управленски инструменти работят, а други не?
  • Приложими ли са управленските съвети, с които ни “облъчват” преводните книги?
  • Какво да правим, когато имаме съвместна дейност с чуждестранни партньори?

Това е програма за мениджъри. С какво ще си тръгнем? – с разбирането за това:

  • Какво е “културен шок” и по какъв начин хората и организациите се справят с него?
  • По какъв начин да разберем кои са основните културни характеристики на нашата организация?
  • Как да използваме културните характеристики на организацията за засилване мотивацията на хората?
  • Как да “четем” организационната култура, за да имаме надеждни ориентири при избора на добри управленски решения и работещо поведение?

Ще разгледаме казуси на успешни организации, които успяват да превърнат културното многообразие в свое конкурентно предимство. Как?

А за други културното многообразие е непреодолима бариера. Защо?

И накрая: програма за това как – стъпка по стъпка – да изградим работещата организационна култура, която желаем?

Практически инструмент:

Измерване на организационната култура:

Къде сме ние, спрямо средното за страната?

С какво сме различни?

Изводи и препоръки за мениджмънта

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга