Coaching (Насочващ мениджмънт)

Coaching

Coaching (Насочващ мениджмънт)

Съдържание:

 • Презентационна част
 • Задачи и дискусии в групи
 • Работа по казуси
 • Практически коучинг сесии

Коучинг – разбиране и значение за мениджмънта

 • Съвременен мениджмънт – уроците на практиката
 • Идентифициране на възможностите за коучинг
 • Процес от четири практически стъпки
 • Прилагане на коучинг като част от лидерския подход
 • Две стратегии:
  • Коучинг при постигане целите на организацията
  • Коучинг за развитие на служителите и екипа

Подготовка за коучинг – умения на насочващия мениджър

 • Кои са силните ни страни?
 • Каква промяна трябва да извършим?
 • Основните бариери в нагласите ни – вътре и извън нас
 • Управление на промяната за коучинг мениджъри
 • Практически коучинг при четирите мениджърски функции – планиране, организиране, мотивиране и контрол.

Активен коучинг и проследяване

 • Постигане на съгласие по целите
 • Създаване на план за действие
 • Даване и получаване на обратна връзка
 • Системи за проследяване на успеха и контрол
  • Контролиране на резултатите
  • Контрол на развитието на екипите и служителите

Как да станете Коучинг мениджър?

 • Управление на времето и енергията – свое и на служителите
 • Създаване на подходящ климат
 • Налагане на санкции – съветите на мениджмънта и уроците на практиката
 • Причини за недобро справяне с работата – как да ги преодолеем?
 • Различните типове служители – как да им повлияем ефективно?
 • Целеполагане, делегиране и контрол на изпълнението на задачите – практическо ръководство за коучинг мениджъри.

Лидерство и коучинг

 • Подкрепа чрез комуникация – възможности за използване в практиката
 • Кратка практическа мотивация при използване на нови подходи
 • Предизвикателствата на екипния коучинг
 • Поддържане на желаното поведение от страна на екипа и отделните служители
 • Ръководство за похвали за Насочващия мениджър

 

Практическа сесия:

Съдържание:

 • Практически задачи и работа по казуси
 • Разиграване на конкретни ситуации
 • Обратна връзка и анализ

Всяка сесия ще се проведе на базата на конкретни практически казуси и задачи от практиката на обучаемите.

Сесия 1: Коучинг при поставяне на цели и задачи

Сесия 2: Коучинг и делегиране

Сесия 3: Коучинг при мотивация на служители и екип

Сесия 4: Коучинг при контрол и отчет на изпълнението и развитието

 

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга