Търговски маркетинг

Търговски маркетинг

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
- Повишите конкурентоспособността на вашата организация
- Изградите практически успешни системи за директен маркетинг, продажби, насърчения и промоции
- Изградите умения за успешно общуване с досегашни и потенциални клиенти
- Бъдете подготвени относно бъдещо прилагане на цялостна програма за лоялност

Основни теми на програмата
Интегрирани маркетингови комуникации
- Директен маркетинг – Кои елементи работят на практика?
- Директни  продажби – Как да извършим пробив сред клиентите?
- Насърчаване на продажбите и промоции
- Безплатна реклама и реклама без агенции
- PR – практика за търговски и маркетинг мениджъри

Най-важното: Сегментиране на пазара
- Сегментиране на пазара и демографски анализ
- Критерии за избор на сегменти според потребителските групи
- Управление на сегментите и въздействие върху тях
- Определяне “стойността” на сегментите и “цената” им
Процес на вземане на решение от потребителите
- Процеси на вземане на решение от потребителите
- Особени типове потребителско поведение 
- Фактори, влияещи върху решението за покупка - време, цена, степен на заинтересованост, настроение, степен на възприемане на различията
- Влияние на рекламата, промоциите и насърчаването на продажбите - практически аспекти
Програми за лоялност
- Създаване на програми за лоялност – принципи и методи
- Стойност на клиента за периода на жизнения му цикъл (CLTV)
- Как да определим най-стойностните си клиенти и да печелим повече от тях (Практическа методика – предоставя се на обучаемите!)

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми