Стратегически маркетинг

Стратегически маркетинг

Стратегически маркетинг

За кого е предназначена?

Програмата е разработена за управители на фирми, маркетинг мениджъри, търговски директори, маркетинг специалисти и всички, които се интересуват от дългосрочнo планиране в маркетинга.


Ползите за вас и вашата организация

Това обучение ще ви помогне да:
- Разработите маркетингова стратегия (или комплекс от маркетингови стратегии) като се вземат под внимание всички аспекти на организацията, които взаимодействат с пазара
- Получите основни знания относно изграждането на стратегически пазарен план - план за всички аспекти на стратегията на организацията на пазара
- Направите стратегически анализи на маркетинговата и фирмената среда
- Повишите ефективността на вашата организация чрез стратегическо пазарно планиране

Основни теми на програмата:
Що е стратегически маркетинг?
- Същност на стратегическият маркетинг
- Стратегически концепции и задачи в маркетинга

Стратегически маркетингови решения
- Процес на вземане на решение
- Модели за вземане на стратегически решения
- Компютърни системи за подпомагане на стратегическите маркетингови решения (SAP)

Стратегически анализи на маркетинговата среда
- Стратегически анализ на мега, мезо и микросредата
- Възможности и опасности на маркетинговата среда

Стратегически анализи на фирмената среда
- Стратегически анализ на дейността на фирмата
- Стратегически анализ на потенциала на фирмата

Стратегически проучвания в маркетинга
- Стратегически проучвания за търсене, оценяване и използване на възможностите

Стратегическо сегментиране на пазара
- Определяне на пазарните сегменти
- Определяне на целевите сегменти
- Стратегии за навлизане

Стратегическо пазарно планиране
- Продуктово-портфейлен анализ на BCG
- Пазарно атрактивен бизнес-позиционен модел
- Влияние на печалбата върху маркетинговата стратегия
- Значение на подходите за стратегическо пазарно планиране

Стратегическо позициониране на стоките
- Техники за позициониране
- Стратегии за позициониране

Стратегически цели в маркетинга
- Същност и съдържание
- Йерархия на стратегическите цели

Политика и стратегия
- Фирмена политика
- Маркетингова политика
- Стокова политика
- Ценова политика
- Дистрибуционна политика
- Промоционна политика

Разработка на конкурентни маркетингови стратегии

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми