МАРКЕТИНГ на ПРОДУКТ

Маркетинг на птодукт

МАРКЕТИНГ на ПРОДУКТ

Анализ на продукта:

 • Маркетингови митове - уроците на практиката.
 • Продуктът като част от общата концепция на маркетинга. 4Р – продукт, дистрибуция, комуникация и цена.
 • 5 Равнища на продукта – примери с конкретни продукти.

Маркетингови комуникации в съвременния бизнес:

 • Интегрирани маркетингови комуникации – Реклама, Директен маркетинг, Лични продажби, PR, Търговски насърчения и Връзки с клиентите.
 • Съвременни комуникационни средства и подходи.
 • Измерване резултатите от една комуникационна кампания или инструмент.
 • Повишаване ефективността на комуникацията с клиентите.

Пазарно позициониране на продукт:

 • Стратегия на позициониране на продукти:

- проучване на показателите и възприемането от клиентите;

- проучване на конкурентите;

- анализ на недостатъците и апробация на идеите.

 • Репозициониране на продукт:

Реално, психологическо, конкурентно, преразпределение на ценности, забравени ценности, изменение на предпочитанията.

Налагане продукт на пазара:

 • Жизнен цикъл на продукта. Маркетингови и пазарни активности, на всеки от отделните етапи на ЖЦ. Как да удължим ЖЦ – практическа задача.
 • Какво най-вече желаят клиентите? Практически примери.
 • Етапи в процеса на приемане и налагане на продукта – потребителско възприятие и комуникация.
 • Потребителска верига и модели на оценка при възприемане на нов продукт. Примери от практиката.
 • Стойностно позициониране на продукт и грешки при позиционирането.

 

Практическо задание:

Разработка на концепцията за налагане на нов или репозициониране на съществуващ продукт (практически модел)

Адаптация спрямо потребителите:

- методики за проучване на потребителите;

- процес на адаптация - осведоменост, интерес, оценка, апробация, адаптация;
- процес на проникване на пазара – измерители и оценка.

 

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми