Продуктов мениджмънт

Продуктов мениджмънт

Продуктов мениджмънт

Продуктът като част от маркетинговия микс

 • Какво произвеждаме и какво продаваме?
 • Концепция за равнища на продукта
 • Как да разберем какъв вид продукт продаваме?
 • Практически задачи и казуси

Организация на продуктите в компанията

 • Основни принципи на продуктовия микс
 • Какви анализационни методи и показатели могат да се използват
 • Какви техники могат да се използват при управлението на продуктовия микс на компанията?
 • Задачи, казуси и дискусии

Какъв е животът на продукта, който продаваме

 • Какво е важното при управлението на жизнения цикъл на продукта?
 • Как клиентите използват продукта
 • Как клиентите мислят за продукта Извеждане на уникални предложения за продажба

Процесът на разработване на нови продукти

 • Откриване на проблеми в продуктовата категория – анализационни техники
 • Разработване и тестване на продуктови концепции – анализационни техники
 • Най-важното при пазарните анализи и прогнози в етапа на проектиране
 • Проблеми при навлизане с нов продукт

Истински истории и резултати – анализ на отделни случаи

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми