НАЛАГАНЕ на ПРОДУКТ на ПАЗАРА

Налаганр на нов продукт

НАЛАГАНЕ на ПРОДУКТ на ПАЗАРА

Практически Workshop

 • Всички елементи на програмата се представят с реални практически примери за В2В и В2С от Българския пазар.
 • Разглеждат се конкретни възможности и приложение за продуктите на участниците.
 • След обучението участниците получават допълнителни практически консултации относно реализацията на конкретни техни продукти на пазара

Маркетинг на продукт

 • Маркетинг митове при налагане продукт на пазара (анализ)
 • Практическо изражение на концепцията 4Р/4С за нашия конкретен продукт
 • Равнища на продукта – на кое сме ние?
 • Интегрирани маркетингови комуникации – практическа оценка за нашия продукт
 • Три основни мотива при покупка
 • Четири основни очаквания на клиентите при избор на продукт

Създаване на Концепция за продукт

 • Етапи на разработка на продуктовата концепция
 • Матрица „Приемане на продукт / Разходи“
 • Генериране на възможности в концепцията за продукта (Практически методи)
 • Карта за позициониране на Продукт и Марка
 • Тестване на концепцията: комуникативност, потребност, степен на различие, възприемане на цената, намерение за покупка

Сегментация на пазара

 • Ефективно сегментиране – практически инструменти
 • Експлоатация на уникалната възможност „Специфичен сегмент“ (примери)
 • Определяне на стойностните клиенти – три основни категории
 • Маркетинг на взаимоотношенията (CRM)
 • Доживотна стойност на клиента (CLTV)
 • Практически модел за печалба от най-стойностните клиенти (с изводи от множество реални кампании в България)

Позициониране на продукт на пазара

 • Специфично позициониране
 • Стойностно позициониране
 • Конкурентно позициониране
 • Да внимаваме за: относително предимство, съвместимост, сложност, делимост, комуникативност
 • Грешки при позиционирането (уроците на практиката)
 • Репозициониране на продукт – използване на втория шанс

Приемане на продукт от пазара

 • Модел на Потребителската верига
 • Компенсационни модели за оценка – многофакторен, модел на идеалната представа, събирателен модел
 • Некомпенсационни модели за оценка – лексикографски, на изключението, „отразено“ решение
 • Етапи в процеса на приемане (управление на процеса)
 • ИМК и комуникация с лидери на мнението
 • Практикум по приемане на продукт от пазара: първоначални разходи, риск, несигурност, обществено одобрение

 Управление на жизнения цикъл на продукта

 • Практическа карта „Жизнен цикъл – Елементи на ИМК“
 • 6 конкретни маркетингови тактики
 • Удължаване на ЖЦ на продукта – 7 доказани инструмента

 

Практическа карта за налагане на нашия продукт на пазара

(С проследяване на реализацията и последващи консултации)

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми