МАРКЕТИНГ на УСЛУГИ

Маркетинг на услуги

МАРКЕТИНГ на УСЛУГИ

Новата ситуация на пазара:

 • Новата ситуация на пазара и как да се възползваме от нея.
 • Какви промени настъпиха при предлагането на продукти и услуги?
 • Какво правят сега успешните търговци и защо успяват? Примери за успешни практики от реалния бизнес.

Да разберем нашите клиенти:

 • Основни групи клиенти и какво очаква всяка една от тях?
 • Какво е най-важното при наблюдение на групи потребители? Как да го извършим на практика?
 • Управление поведението на клиентите – работещи инструменти.
 • Програми за лоялност.

Променено отношение към клиентите:

 • Новите стандарти при обслужване на клиентите.
 • Как да ни запомнят и откроят нашите клиенти?
 • Кое кара хората да споделят и говорят с добро за нас?
 • Как да спечелим поддръжници и агитатори?

Маркетинг и Марка на УСЛУГА:

 • "Формула" на успешната търговска марка - качество, отличимост, добавена стойност.
 • Източници на добавена стойност - опит при използването, представа на клиентите, силата на убеждението, външни аспекти, име и репутация на институцията.

CRM – управление на клиентите и увеличаване на печалбата чрез:
- задържане на стойностните клиенти и повишаване на тяхната лоялност;
- кръстосани и допълнителни продажби;
- намаляване разходите за обслужване.

 

NB: В обучението може да се включи и практическа матрица за определяне стойността на клиента за периода на жизнения му цикъл (CLTV), позволяваща да се определи колко НАИСТИНА печелим от един клиент, както и колко БИХМЕ МОГЛИ да спечелим от него.

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми