Управление на маркетинга

Управление на маркетинга

За кого е предназначено?
Управители на фирми, търговски и маркетинг мениджъри, предприемачи и собственици.

Ползите за вас и вашата организация
След това обучение вие ще можете да:
- организирате цялостния маркетингов процес на фирмата
- разработите успешна маркетингова стратегия
- спечелите повече - пари, пазарен дял, нови клиенти
- придобиете цялостна визия за бъдещето на вашата компания

Основни теми на програмата
Анализ на пазарните възможности
- Системи за събиране на информация
- Анализ на обкръжаващата среда
- Анализ на конкуренцията
- Анализ на стратегическите алтернативи

Разширяване на пазара и увеличаване на пазарния дял
- Разработка на програма за действие
- Изграждане на съответстваща търговска и маркетингова структура
- Управление на маркетинговия процес
- Контрол - показатели, система, стратегия

Разбиране на потребителите
- Типове потребители и начини за достигане до тях
- Процес на вземане решение за покупка
- Бизнес клиенти и начини за работа с тях

Разбиване на конкуренцията
- Конкурентна разузнавателна система
- Създаване на конкурентни стратегии
- Тактики за действие спрямо поведението на конкурентите
- Защитни и нападателни маркетингови стратегии

Управление на продуктите и марките
- Равнища на продукта
- Приемане на продуктите от клиентите
- Маркетинг през жизнения цикъл на продукта
- Стратегии за налагане на търговски марки

Маркетинг на цените
- Успешни методи на ценообразуване
- Разработване на ценови стратегии и програми
- Ценови заплахи и ценови войни

Интегрирани маркетингови комуникации
- Насърчаване на продажбите
- Безплатна реклама и реклама без агенции
- PR
- Директен маркетинг
- Лични продажби

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми