Ефективни маркетингови проучвания

Ефективни маркетингови проучвания

Ефективни маркетингови проучвания

Това обучение ще ви помогне:
• Да прогнозирате пазарния си дял и продажбите
• Да намалите разходите си за информация
• Да откривате точната пазарна информация
• Да разберете по-добре своите клиенти
• Да откривате целеви пазари
• Да използвате SPSS

 

Съдържание на обучението:
• Какво представляват маркетинговите проучвания?
• Еднакви неща ли са маркетинговите и пазарните проучвания?
• Какво трябва да съдържа пазарното проучване?
• Как да изготвим програма за маркетингово проучване?
• С какво е необходимо да започнем подготовката на едно проучване?
• Каква информация да използваме?
• Какви методи да приложим?
• Какво трябва да знаем за разработването на въпросниците?
• Как да обработваме информацията?
• Какви анализи можем да правим?
• Как да представяме резултатите от проучванията?
• Как да си служим със специализирания софтуер?

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми