Директен и on-line маркетинг

Директен и on-line маркетинг

Директен и on-line маркетинг

Ползите за вас и вашата компания:
• Повишаване компетенциите на фирмените служители в областта на директния и on-line маркетинг
• Подобряване на работата по планиране и изпълнение на програми за директен маркетинг
• Повишаване ефективността при изпълнение на директни маркетингови програми
• Повишаване ефективността на фирмения сайт
• Подобряване на стратегията за работа on-line
• Запознаване с добри практики по/при използване на директния и on-line маркетинг 

Съдържание на програмата:
• Какво представлява директния маркетинг?
• Кои са най-важните етапи при разработването на програми за директен маркетинг?
• Как да разработваме списъци на клиенти и как да управляваме базите данни?
• Създаване на писма за директен отговор?
• Как да избираме най-правилните канали за изпращане на директни съобщения?
• Как да проследяваме за ефективността на програмите за директен маркетинг?
• Как дигиталните технологии променят и влияят на маркетинга?
• Различават ли се on-line маркетинга, e-маркетинга и i-маркетинга?
• Кои са последните тенденции в on-line маркетинга?
• Как да се подобри on-line фирменото представяне ?
• Как да се подобри on-line обслужването на фирмените клиенти?
• Как да използваме по-ефективно Интернет при маркетинговите проучвания?
• Кои са най-често прилаганите стратегии за on-line маркетинг?
• Примери за добри практики.

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми