Грижа за клиента

Грижа за клиента

Грижа за клиента

Обучението ще ви помогне да:
• Разберете до каква степен фирмените продукти посрещат потребителските нужди
• Откриете компонентите на фирмените продукти, които доставят ценност за клиентите
• Разберете вашата ефективност и надеждност при изпълнение на поръчките
• Разберете степента на професионализъм, приятелско отношение и ниво на експертност на фирмените служители
• Разберете колко добре поддържате степента на информираност на вашите клиенти
• Разберете нивото на след продажбените услуги, които предлагате

Съдържание на обучението:
• Какво представлява концепцията грижа за клиента?
• Как да разбирате по-добре вашите клиенти?
• Как да измервате нивото на фирмените услуги?
• Как да разработвате програми за обратна връзка и контакти с клиентите?
• Как да разработвате програми и схеми за повишаване на лоялността?
• Как да използвате програмата за грижа за клиентите за повишаване на продажбите?
• Как да се справяте с потребителските оплаквания?
• Какви примери за добри практики съществуват?

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми