Създаване и налагане на успешна търговска марка

Създаване и налагане на успешна търговска марка

Създаване и налагане на успешна търговска марка

За кого е предназначена?
Програмата е предназначена за търговски директори, мениджъри "продажби", продуктови мениджъри, зонални мениджъри, и за всички, които полагат усилия за успешното налагане и позициониране на търговската марка на фирмата.

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
- Придобиете знания и усъвършенствате умения за успешното позициониране и налагане на търговската марка на пазара
- Овладеете и прилагате стратегии за позициониране на търговска марка
- Постигнете конкурентно преимущество и впечатляващи търговски резултати

Основни теми на програмата
Продукти и търговски марки:
- Равнища на продукта
- Видове продукти
- Връзката "продукт - търговска марка"
- Различие между "Търговска марка" и "Марка на търговеца"
"Формула" на успешната търговска марка:
- Качество
- Отличимост
- Добавена ценност
Източници на добавена ценност:
- Опит при използването
- Представа на клиентите
- Силата на убеждението
- Външни аспекти
- Име и репутация на производителя
Оценка и планиране на добавена ценност:
- Свободни асоциации
- Визуални впечатления
- Одушевена марка

- "Типични" потребителски марки;
- Определяне на сходство и различие.
Стратегия на позициониране на търговската марка:
- Проучване на показателите на марката
- Проучване на конкурентите
- Анализ на недостатъците
- Апробация на идеите
Индивидуалност на търговската марка:
- Ядро на марката
- Стил на марката - култура, личност, автопортрет
- Тематика на марката - физически свойства, отражение, отношения
Как се създава търговска марка?
- Качества на продукта
- Базисна търговска марка
- Разширена търговска марка
- Потенциал на марката
Икономически ефект от търговската марка:
- ТМ, пазарен дял и печалба
- Система от "лостове" на ТМ
- Ценност на нишата
- Лоялност на потребителите към ТМ
- Защитни бариери
- Възможности за развитие
- Стимулиране на заинтресовани групи
Мултимарки, разширени търговски линии и маркови семейства
Реанимация на ТМ:
- Търсене на нови пазари
- Обхващане на нови сегменти
- Нови сфери на използване
- Повишена интензивност на употреба
Репозициониране на ТМ:
- Реално
- Психологическо
- Конкурентно
- Прераспределение на ценности
- Забравени ценности

- Изменение на предпочитанията
- Допълнение към ТМ
Определяне стойността на ТМ:
- В зависимост от "марковата премия"
- В зависимост от обема на продажбите
- Сравнение на инвестициите
- Оценка на бъдещата печалба
Разработка на концепцията за нова търговска марка (практически модел)
Адаптация на ТМ спрямо потребителите:
- Методики за проучване на потребителите
- Процес на адаптация - осведоменост, интерес, оценка, апробация, адаптация
- Процес на проникване на пазара

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми