Реклама, криейтив, промоции

Реклама, криейтив, промоции

Реклама, криейтив, промоции

Маркетинговите комуникации

 • Интегрирани маркетингови комуникации ли?
 • Как да управляваме маркетинговите комуникации в компанията
 • Практически задачи и казуси

Рекламата като част от маркетинговите комуникации

 • Какво може да постигне рекламата
 • Творческият процес – важните моменти
 • Коя реклама е ефективна
 • Задачи и казуси

Промоциите

 • Какви цели се постигат с промоциите
 • Под или над линия?
 • Какви промоционални средства да изберем?
 • Задачи и казуси

 Как да планираме ефективни промоции?

 • Определяне на промоционалните цели
 • Избор на промоционални средства
 • Ефективно управление на промоционалния бюджет
 • Планиране и изпълнение на ефективни лотарии и игри с потребители и бизнес партньори
 • Планиране и изпълнение на ефективни участия в търговски изложения и панаири
 • Примери за добри практики

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми