Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Управление на търговски екипи

Мотивация на (търговски) ЕКИПИ

Решението се дава от:

 • Обобщени резултати от успешната практика на над 400 европейски компании
 • Изводи от успешната и не толкова успешна практика на над 60 компании, работещи на българския пазар (проучване на е-Training.bg)

ПОЛУЧАВАТЕ:

 1. Еднодневна присъствена сесия.
 2. Индивидуална практическа консултация за всеки участник – в удобен ден след обучението

Основни теми:

 • Практическа мотивация за постигане на цели
 • Особености при мотивацията на (търговски) екипи
 • Резултатни бонусни програми

 Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?

 • Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
 • Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
 • Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията?

Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа

 • Позитивно насърчаване на поведението
 • Негативно насърчаване
 • Санкциониране
 • Стимулиране и заличаване на поведение

Управление чрез мотивация

 • Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
 • Ефективни мотивационни теории - кое от тях наистина работи?
 • Изготвяне на мотивационен профил на екипа - това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем.

Конкретни отговори на въпросите:

 • Да се дава или не допълнително възнаграждение?
 • Кой да бъде възнаграден?
 • Какво трябва да се възнаграждава?
 • Каква награда трябва да се даде?
 • Какъв да е размерът на възнаграждението?
 • Кога да се дава възнаграждението?

И още:

-  Кое е по-добре - пари или други материални стимули?

-  Каква да е продължителността на една бонусна програма?

-  Кои са условията, които определят успеха на една нова програма?

-  Какви грешки най-често допускат българските мениджъри и как да ги избегнат?

 

Консултант:  Явор Янкулов, PhD

Начин на провеждане: ДИСТАНЦИОННО чрез използването на web conferencing system (по-позната като виртуална класна стая)

Участниците ще получат монографията „Мотивация на търговци и търговски екипи” с включени пълни резултати от проучването.

За всички стигнали до тук – бонус: „ВИТАМИНИ ЗА МЕНИДЖЪРИ“

 

Свързани теми

Календар маркетинг