Анализ, разрешаване на проблеми и взимане на решения

Вземане на решение

Анализ, разрешаване на проблеми и взимане на решения

Мнозина смятат, че вземането на решение e най-приятната част от мениджърската работа. Поне докато не им се наложи самите те да  го направят на практика. Тогава разбират, че да решаваш не е толкова просто. Как мениджърите взема решения? Кои са най-често допусканите грешки? Защо са важни ограниченията и критериите при вземане на решение?

Основни теми в програмата

Бизнес анализ

 • Източници и методи за събиране на информация
 • Принципи на анализа
 • Методи за кратък мениджърски анализ

Процес на вземане на управленско решение:

 • Установяване на проблема / Дефиниране на целта
 • Определяне на ограничения и критерии – критичният етап в процеса – защо той е най-важен в практиката на мениджмънта?
 • Генериране на алтернативи – практически подходи
 • Избор на решение – кои са основните грешки в нашата практика?
 • Реализация на решението
 • Контрол на изпълнението

Успешните управленски решения

 • Кое отличава наистина добрите мениджъри?
 • Как да се научим да намираме правилните решения - управление на процеса?
 • Методи за групово взимане на решение - не се напрягайте, има и други хора!
 • Успешно прилагане на методите в практиката - няколко "малки" тайни.

Методи за групово вземане на решение

 • Мозъчна атака
 • 6-3-5
 • Делфи
 • Пиян морков
 • Поучително взаимодействие

ПРАКТИКУМ: Вземане на решение (Работа по конкретни казуси)

 • Анализ на проблемната ситуация – методи
 • Формиране на ограничения и критерии – най-важното за мениджъра!
 • Анализ на разходите и ползите, с цел оценка на резултатите от процеса по решаване на проблема
 • Практически модел за вземане на решение

Контрол на решението

 • Предварителен, текущ и последващ контрол
 • Кой и как трябва да контролира изпълнението на решение в практиката?
 • Корекции и поведение при грешки и отклонения

Времетраене: 2 дни /6 часа дневно/

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми