Презентационни и комуникационни умения

Презентационни и комуникационни умения

Презентационни и комуникационни умения

Това е обучение, предназначено за всички, които използват общуването на професионално ниво или искат да подобрят комуникационните си умения. Основните акценти са върху  определяне интересите на аудиторията и гъвкаво изграждане на начина, по който да бъде поднесена информацията; отработване на отношение към собствения език на тялото – ръкостискане, миръринг и др.

Въведение в курса

 • Как да създадем силна и убедителна презентация?
 • Триъгълник на презентацията
 • Проблеми и техните решения по време на презентация

Комуникация при презентация

 • Дигитални компоненти на комуникацията
 • Аналогови компоненти на комуникацията
 • Симетрична комуникация
 • Обучение за комуникиране с вътрешни публики в организацията
 • Обучение за комуникиране с клиенти

Предварителна Подготовка за Презентация

 • Определяне на целите и съдържанието
 • Избор и подбор на материалите
 • Подреждане на основните точки
 • Скициране на съдържанието и използване на бележки
 • Анализ на аудиторията
 • Техники за успешното оформяне и структуриране на презентация (Power Point, Prezi)

Основи на ефективната презентация

 • Работа с въпроси – откриване с въпроси и справяне с въпроси на аудиторията
 • Предизвикване и преодоляване на възражения при презентация
 • Предизвикване на последващо желано поведение и реакции
 • Презентация пред големи и малки групи
 • Справяне с недоволна аудитория
 • Представяне на лоши новини
 • Презентация на технически сложни процеси, инструменти и др.

Бизнес презентация

 • Как да обвържем характеристики и предимства с ползи?
 • Привличане на внимание и задържане на интерес при бизнес презентация пред група клиенти – практически подходи
 • Специфични елементи при представянето на техническа тема
 • Ефективно използване на език и форматиране на важна информация
 • Методи за постигане на убедителност и въздействие на избраната аудитория
 • Представяне на добри и лоши примери за представяне на информация

Личен стил и навици

 • Справяне с нервното напрежение
 • Език на тялото, въздействие с гласа, поддържане на визуален контакт
 • Как да продадете идеите си и да бъдете убедителни?
 • Кратка версия на презентацията – кога се налага?
 • Как го правят най-успешните презентатори, които преди не са били такива?

Практикум:

 • Работа по конкретни задания за презентация в различен формат, съобразно нивото и нуждите на обучаемите
 • Заснемане и анализ на презентациите
 • Персонални съвети и обратна връзка

Индивидуална оценка на презентационните умения (при поискване).

Времетраене: 2 дни /6 часа дневно/

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми