НЛП – управление и влияние

НЛП – управление и влияние

или Как да бъдем съвършени в работата си? Това е обучение, предназначено за всички, които заемат мениджърски позиции, както и за тези, на които им предстои, за желаещите да повишат личната си и професионална ефективност, за тези, които искат убедително да представят своите идеи.

 

Ползите за Вас и Вашата организация 
Този тренинг ще Ви помогне да:

- контролирате емоциите си във важни моменти

- усъвършенствате техниките на общуване

- правите възможно най-добрия избор за Вас в различни ситуации

- решавате проблеми и вземате правилни решения

 

Основни теми на програмата

Основи и принципи на НЛП

- Какво искате или какво не искате?
- Как да получите това, което искате?
- В помощ на мениджъра – принципи и презумпции

Как да постигате резултати?
- Технология за постигане на целите:

 • Как да стигнем до желаното състояние?
 • Преодоляване на различията в целите
 • Несъзнателна компетентност

- Проверка за добре оформени резултати:

 • Ясна ли е целта ви?
 • Как да разберете дали сте успели?
 • Как да постигате резултати чрез други хора?
 • Как да съгласувате служебните с личните си цели?

Общуването:

- Как да общувате така, че да постигате резултати?

 • Как да съгласувате целите със средствата?
 • Как да се фокусирате върху това, което искате?

- Как взаимно да разбирате стратегиите си?

 • Уеднаквяване и разграничаване
 • Отчитане на времето и постигане на целите

- Как да накарате речта да работи за вас?

Лична ефективност:

- Ефективно поведение

- Трансформиране на нагласите и убежденията

- Стратегии за успех

Решаване на проблемите:

- решаване на проблеми и откриване на проблеми

- техники за разпознаване на проблеми

- SWOT анализ

 

Допълнение към курса:

Практически методи за групово взимане на решение – интерактивни задачи и казуси, авторска разработка на e-training Centre.

 • Мозъчна атака
 • Метод „Делфи”
 • Метод 635
 • Поучително взаимодействие
 • „Пиян морков”

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми