Книги, написани от Явор Янкулов, PhD

Книги, написани от Явор Янкулов, PhD

Явор Янкулов, PhD        Yavor Yankulov, PhD

Тук може да видите книги и публикации на нашите консултанти. Някои можете да свалите изцяло, на останалите да видите част от съдържанието.

 

 

 

Витамини за мениджъри

Витамини за мениджъри

Витамините са полезни за здравето. Те укрепват имунната система и подобряват общото състояние на организма.

Това са витамини за мениджъри. Те имат за задача да ви направят по-силни и по-успешни, особено през първите дни на нова мениджърска позиция. Или да подобрят вашия мениджърски стил, ако ви е налегнала „пролетна“ бизнес умора.

Можете да ги приемате умерено, по един на ден. При първи симптоми на „мениджърски грип“ препоръката е за ударни дози и незабавното им практическото приложение.

Бъдете здрави!

ISBN 978-619-188-102-4

 

 

Мотивация на търговци и екипи

Мотивация на Търговци и Търговски екипи

Съвременните пазарни условия се отличават с една непрекъснато нарастваща динамика и засилена конкурентна борба. Икономическата и финансова криза също даде своето отражение върху организацията и дейността на икономическите субекти. Това неизменно се отрази и на търговските фирми в нашата страна, които постоянно търсят начин да подобрят своята ефективност, ефикасност и конкурентоспособност.

От тази гледна точка темата за мотивацията на търговци и търгоески екипи не просто е запазила своята актуалност, но получава и едно ново водещо значение. Променените пазарни и бизнес условия, новата ситуация, изискват и различен поглед върху тази тема. Особеностите на търговския труд и търговската професия повдигат редица въпроси.

ISBN 978-619-160-053-3

 

 

Организационна култура на търговците в България

Организационна култура на търговците в България

Изследване и препоръки за Мениджмънта

Вече повече от 20 години живеем и работим в пазарна и силно конкурентна среда. През тези години се оформи и една група, професия, общност на хора, занимаващи се активно и професионално с продажби. Все по-силен става интересът към това, как успешно да се управляват търговците и търговските екипи, различни ли са хората, които активно се занимават с продажби от всички останали, какво мотивира търговците, както и множество други въпроси, които могат да се обединят в един:

                       С какво търговците са по-различни?

ISBN 978-619-160-066-3

 

 

Търговски мениджмънт

 

Търговски мениджмънт

Учебникът е оредназначен за студентите в направление Икономика и бизнес. Целта е бъдещите бакалаври да получат теоретични знания и практически умения в търговията. Разгледаните теми са естествено продължение, задълбочаване в проблематиката и развитие на нови идеи, а в някои случаи дават различна гледна точка на въпроси, изучавани преди това. Учебникът "Търговски мениджмънт" може да се ползва като допълнителен източник на информация, знания и идеи, и от студенти от други специалности, както и от хора от практиката.

ISBN 978-954-644-167-6

 

 

 

Продажбата е лесно нещо

 

Продажбата е лесно нещо

Продажбата действително може да бъде лесно нещо, но не и елементарно. Тази книга е отговор на всички опити успеха в продажбите да се представи като сила на духа, а не на интелекта. Може би някой е успял, повтаряйки си хиляди пъти "Аз мога, аз искам, аз трябва!". Нека ние да започнем с веднъж казаното: "АЗ ЗНАМ!" Тази книга Ви представя света на истинските продажби - малко по-прозаични и много по-трудни, с техните 8 основни етапа и над 800 трудни въпроса. Тя е за Вас, разчитащите на своя труд и интелект, за да успеете. Желая Ви го от сърце!

 

 

 

 

Мениджмънт

 

Мениджмънт

 Явор Янкулов, Георги Забунов

Учебникът е предназначен главно за изучаващите "Мениджмънт", както и  за всеки, интересуващ се от тази интригуваща и полезна в практиката тематика. Цел на авторите е в кратка и сбита форма да разгледат основните въпроси от общата теория на мениджмънта, в логическа последователност и връзките между тях. Така читателите ще могат да добият ясна представа за това, какво в действителност представлява Мениджмънта.

ISBN 954-717-007-4

 

 

 

Свободни икономически и офшорни зони

 

Свободни икономически и офшорни зони

"Книгата е опит за систематизиране на информацията по основните въпроси от тази съвременна и добиваща все по-голяма популярност проблематика. Моята цел е да улесня изучаващите дсисциплината студенти, както и тези, запознаващи се с концепцията за свободните зони. Умишлено съм се придържал предимно към описателния стил, пресъздавайки гледните точки на различни специалисти и експерти, за да позволя на читателите сами да направят своите изводи."

ISBN 954-9574-33-4

Витамини за мениджъри

Витамини за мениджъри

Всичко, което трябва да знае един начинаещ или недотам начинаещ мениджър.

    Книги, написани от Цветан Давидков, DSc