Книги, написани от Явор Янкулов, PhD

Книги, написани от Явор Янкулов, PhD

Явор Янкулов, PhD        Yavor Yankulov, PhD

Тук може да видите книги и публикации на нашите консултанти. Някои можете да свалите изцяло, на останалите да видите част от съдържанието.

 

 

 

 

Витамини за мениджъри

Бизнес витамини

Казано е, че най-лесно се дават съвети как трябва да се възпитават чуждите деца. Но не е толкова лесно да ги спазваме самите ние като родители, дори когато с лекота даваме същите съвети на други хора. Така стоят нещата и при управлението на бизнеса. И той често е като едно малко дете – не толкова заради размера, колкото заради емоцията с която сме го създали и родителската загриженост, с която го отглеждаме. А и той, като едно малко дете, страда често от различни „детски” болести, изненадва ни със странно поведение, склонен е към пакости, не може човек за пет минутки да го остави сам – веднага ще се случи някоя беля.

Всеки може да дава акъл, особено по теми от които не разбира. Това е една такава тема – никой не разбира вашият бизнес по-добре от вас самите. Но не пречи да помислим заедно по някои въпроси и проблеми, с които често се сблъскват мениджърите в своята практика. А аз ще се опитам по-често да спазвам собствените си съвети в отглеждането на моето „неголямо дете”. Готов съм да чуя и Вашите.

 

ISBN 978-619-91593-1-6

 

 

 

 

 

Маркетинг витамини

 

Маркетинг витамини

Някои от тези „витаминчета“ са създадени/написани преди немалко време. Сигурни сме, че за разлика от витамините в аптеката, тези нямат точен срок на годност. Предлагаме ви ги без редакция спрямо началния вариант, в който за пръв път са били публикувани на e-training.bg или в специализирания печат. Препрочетохме ги и си казахме, че за не малко неща сме били прави и практиката го е доказала. Може да се окажем прави два пъти и да ви бъдем полезни и на вас.

Вземете си чаша вода и отворете широко уста.

Бъдете здрави!

 

 

 

 

 

Витамини за мениджъри

Витамини за мениджъри

Витамините са полезни за здравето. Те укрепват имунната система и подобряват общото състояние на организма.

Това са витамини за мениджъри. Те имат за задача да ви направят по-силни и по-успешни, особено през първите дни на нова мениджърска позиция. Или да подобрят вашия мениджърски стил, ако ви е налегнала „пролетна“ бизнес умора.

Можете да ги приемате умерено, по един на ден. При първи симптоми на „мениджърски грип“ препоръката е за ударни дози и незабавното им практическото приложение.

Бъдете здрави!

ISBN 978-619-188-102-4

 

 

 

 

Мотивация на търговци и екипи

Мотивация на Търговци и Търговски екипи

Съвременните пазарни условия се отличават с една непрекъснато нарастваща динамика и засилена конкурентна борба. Икономическата и финансова криза също даде своето отражение върху организацията и дейността на икономическите субекти. Това неизменно се отрази и на търговските фирми в нашата страна, които постоянно търсят начин да подобрят своята ефективност, ефикасност и конкурентоспособност.

От тази гледна точка темата за мотивацията на търговци и търгоески екипи не просто е запазила своята актуалност, но получава и едно ново водещо значение. Променените пазарни и бизнес условия, новата ситуация, изискват и различен поглед върху тази тема. Особеностите на търговския труд и търговската професия повдигат редица въпроси.

ISBN 978-619-160-053-3

 

 

Организационна култура на търговците в България

Организационна култура на търговците в България

Изследване и препоръки за Мениджмънта

Вече повече от 20 години живеем и работим в пазарна и силно конкурентна среда. През тези години се оформи и една група, професия, общност на хора, занимаващи се активно и професионално с продажби. Все по-силен става интересът към това, как успешно да се управляват търговците и търговските екипи, различни ли са хората, които активно се занимават с продажби от всички останали, какво мотивира търговците, както и множество други въпроси, които могат да се обединят в един:

                       С какво търговците са по-различни?

ISBN 978-619-160-066-3

 

 

Търговски мениджмънт

 

Търговски мениджмънт

Учебникът е оредназначен за студентите в направление Икономика и бизнес. Целта е бъдещите бакалаври да получат теоретични знания и практически умения в търговията. Разгледаните теми са естествено продължение, задълбочаване в проблематиката и развитие на нови идеи, а в някои случаи дават различна гледна точка на въпроси, изучавани преди това. Учебникът "Търговски мениджмънт" може да се ползва като допълнителен източник на информация, знания и идеи, и от студенти от други специалности, както и от хора от практиката.

ISBN 978-954-644-167-6

 

 

 

Продажбата е лесно нещо

 

Продажбата е лесно нещо

Продажбата действително може да бъде лесно нещо, но не и елементарно. Тази книга е отговор на всички опити успеха в продажбите да се представи като сила на духа, а не на интелекта. Може би някой е успял, повтаряйки си хиляди пъти "Аз мога, аз искам, аз трябва!". Нека ние да започнем с веднъж казаното: "АЗ ЗНАМ!" Тази книга Ви представя света на истинските продажби - малко по-прозаични и много по-трудни, с техните 8 основни етапа и над 800 трудни въпроса. Тя е за Вас, разчитащите на своя труд и интелект, за да успеете. Желая Ви го от сърце!

 

 

 

 

Мениджмънт

 

Мениджмънт

 Явор Янкулов, Георги Забунов

Учебникът е предназначен главно за изучаващите "Мениджмънт", както и  за всеки, интересуващ се от тази интригуваща и полезна в практиката тематика. Цел на авторите е в кратка и сбита форма да разгледат основните въпроси от общата теория на мениджмънта, в логическа последователност и връзките между тях. Така читателите ще могат да добият ясна представа за това, какво в действителност представлява Мениджмънта.

ISBN 954-717-007-4

 

 

 

Свободни икономически и офшорни зони

 

Свободни икономически и офшорни зони

"Книгата е опит за систематизиране на информацията по основните въпроси от тази съвременна и добиваща все по-голяма популярност проблематика. Моята цел е да улесня изучаващите дсисциплината студенти, както и тези, запознаващи се с концепцията за свободните зони. Умишлено съм се придържал предимно към описателния стил, пресъздавайки гледните точки на различни специалисти и експерти, за да позволя на читателите сами да направят своите изводи."

ISBN 954-9574-33-4

Витамини за мениджъри

Витамини за мениджъри

Всичко, което трябва да знае един начинаещ или недотам начинаещ мениджър.

ЛИЧНОСТ и ЕКИПИ в ПРОДАЖБИТЕ

ЛИЧНОСТ и ЕКИПИ в ПРОДАЖБИТЕ

Настоящият труд се опитва да отговори на някои от най-наболелите въпроси, задавани от търговските мениджъри в практиката.

    Книги, написани от Цветан Давидков, DSc