BNP Paribas PF

BNP Paribas PF

"Опитът на д-р Явор Янкулов помогна за анализа на конкретните ни нужди и точното адаптиране на предложената програма. Обученията бяха проведени професионално и отзивите от участниците бяха много положителни. Предложеното решение за практически занимания посредством дистанционна платформа за e-learning даде възможност участниците да затвърдят знанията и уменията си, а на компанията да удължи ефекта е ефективността на проведените присъствени обучения. Материалите в електронната платформа бяха подготвени по атрактивен и същевременно достъпен за участниците начин.

В заключение искам да изразя високото си удовлетворение от съвместната работа с И-Трейнинг ООД и д-р Явор Янкулов и с говност бих работила с тях и в бъдеще."

Вера Минкова

BNP Paribas PF

http://www.bnpparibas-pf.bg/

Свързани теми

Галерия с наши обучения и събития