Програми в областта Продажби и Преговори

Програми в областта Продажби и Преговори

Вие искате да продавате повече и знаете колко е важно това за вашия бизнес. Търсите практически работещи методи, които могат да ви помогнат не просто да увеличите продажбите за кратък период от време, но и да задържите този ръст, да мотивирате успешно своите търговци и да запазите тяхната успешна мотивация във времето. Желаете клиентите да ви познават и да ви вярват, като останат лоялни към вас на практика завинаги.
Толкова ли е трудно това? Как са го постигнали най-успешните търговски компании?

Управление взаимоотношенията с доставчици

Управление взаимоотношенията с доставчици

Ще ви помогнем да си отговорите: Защо е важно да знаем кой от компанията участва в процеса на купуване? Какъв доставчик да…

Управление на продажбите (CRM)

Управление на продажбите (CRM)

Програмата е предназначена за всички, които желаят да постигнат конкурентно преимущество и впечатляващи търговски резултати…

Управление на продажбите към Ключови клиенти

Управление на продажбите към Ключови клиенти

Програмата е предназначена за всички, които желаят да постигнат конкурентно преимущество и впечатляващи търговски резултати…

Управление на територии и търговски канали

Управление на територии и търговски канали

Програмата е разработена за всички, които имат участие в процеса на физическата дистрибуция и директен контакт с клиенти…

Програми обучения по Мениджмънт