Принципи на успешните продажби

Принципи на успешните продажби

За кого е предназначена?
За търговци, които са в началото на кариерата си, за професионалисти с минимален опит в продажбите, които желаят да усъвършенстват своите бизнес умения и да се запознаят с ролята на продажбите, процесите на продажба на продукти и услуги и ролята на връзката с клиентите. 

Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще ви помогне да:
- Получите основни знания и практически умения за осъществяването на успешни контакти с клиентите
- Развиете практически умения за продажба и водене на продажбени преговори
- Изградите базови умения за наблюдение, оценка и изводи относно клиентите

Основни теми на програмата
Основи на продажбения процес

- Комуникационен процес и ефективни средства за предаване на информация
- Характеристики, предимства и ползи на продуктите
- Основни ситуации при продажба
- Наблюдение на групи потребители

Предварителна подготовка
- Установяване на потенциалните клиенти
- Правило за трите "П"
- Методи за достигане до потенциалните клиенти
- Уговаряне на среща на живо и по телефона
- Основни правила при  водене на разговор, подаване на информация, изслушване
- Изготвяне профил на клиента - практически тествана методика
- Развитие на ползите за клиента - практически план

Продажбено представяне
- Техники за осъществяване на контакт
- СПИН метод за установяване на потребности
- Умението да задаваме въпроси
- Микс на успешното продажбено представяне
- Контрол над представянето, език на тялото

Справяне с възраженията
- Принципи и техники при посрещане на възраженията
- Планиране на възраженията
- Основни видове възражения
- Методи за преодоляване на възраженията
- Техники за преговаряне при продажба

Успешно затваряне на продажбата
- Разчитане на сигналите за покупка
- Метод на 5-те въпроса при затваряне на продажбата
- Какво прави добрият затварящ продажбите - практически изводи
- 10-те най резултатни техники за затваряне на продажбата
- Най-често допусканите грешки - как да ги избегнем?

ВодещЯвор Янкулов, PhD

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми