Мърчандайзинг

Мърчандайзинг

Основни понятия в Мърчандайзинга
• Що е Мърчандайзинг?
• Защо Мърчандайзингът е важен?
• Цели на Мърчандайзинга
• Определение за Мърчандайзинг – 7 основни дейности
• 4-те Елемента на Мърчандайзинга – (продукт, рафт, POS материали, хора)
• Видове Мърчандайзинг – стратегически и тактически

6–те Основни принципа на Мърчандайзинга
• Посока и интензивност на клиентопотока
• „Горещи” и „Студени” точки (зони) в магазина
• Позициониране на нивото на очите
• Ефект на многото „лица”
• Импулсивна покупка
• Запазване на договореното пространство

6-те важни неща в Мърчандайзинга
• Продавани продукти
• Продукти в промоция
• Складови наличности
• Асортимент
• Проблемни наличности
• Формиране на цени

Мърчандайзинг на конкуренцията
• In store – асортимент, промоции, бранд.стелажи, пространство, цени
• Out store – реклама, нови продукти, имиджов и продуктов ПР, цени

Излагане на продуктите - видове
• Основно/първично
• Допълнително/вторично – постоянно и промоционално
• Зони за импулсни покупки/третично – нетипични точки или крос-продуктови зони

Поддръжка на постигнатото в Мърчандайзинга
• Максимално излагане на стоки
• Недопускане на Out of stock
• Постоянно допълване
• Премахване на повредени опаковки и FIFO
• Никакви транспортни опаковки по рафтовете

Задължения на Мърчандайзера
• Външен вид и облекло
• Поведение
• Организация на работния ден – последователност на действия
• Цялостно зареждане на продуктите
• Участие в съставяне на следваща заявка - принципи
• Текущо дозареждане на продуктите
• Принципи за ефективна комуникация със служителите на Ключовия Клиент

ВодещЯвор Янкулов, PhD

Датите на провеждане на обучението може да видите в Календара ни.

Свързани теми

Програми обучения по Мениджмънт