Управление взаимоотношенията с доставчици

Доставчици

Управление взаимоотношенията с доставчици

Ползите за вас и вашата компания:
• Повишаване на ефективността на покупките в организацията
• Подобряване на работата по избор на доставчици
• Подобряване на работата по задържане на добрите доставчици
• Подобряване на работата по оценяване на доставчиците
• Запознаване с добри практики по управление на взаимоотношенията с доставчиците

Съдържание на обучението:
• Какво представлява логистиката?
• Как се променят възгледите за логистиката с промените, настъпващи в световната икономика?
• Защо е важна веригата за създаване на ценност?
• Кои са важните неща при покупките на организационните клиенти?
• Защо е важно да знаем кой от компанията участва в процеса на купуване?
• Как да откриваме потенциални доставчици?
• Как да проучваме потенциални доставчици?
• Кои са основните измерения, по които да оценяваме доставчиците?
• Какви методи могат да се използват при оценяване на доставчиците?
• Как да прилагаме методите за оценка на доставчиците?
• Какъв доставчик да изберем – регионален, национален или глобален?
• Какви са взаимоотношенията с нашите доставчици?
• Каква система за покупки да изберем – централизирана или децентрализирана?
• Примери за добри практики при организиране на покупките в различни компании.

ВодещЯвор Янкулов, PhD

Датите на провеждане на обучението може да видите в Календара ни.

Свързани теми

Програми обучения по Мениджмънт