Умения за водене на търговски преговори

Умения за водене на търговски преговори

За кого е предназначена?
За всички, които желаят да се научат да общуват по-свободно и ефективно и чийто задължения изискват използване на умения за водене на преговори или разбиране на процеса на водене на преговори, с доставчици, партньори, клиенти или в самата организация.
Програмата запознава с основните стъпки и техники, необходими за успешното водене на преговори, въвежда в психологията на преговорите, анализира тактически и стратегически техники за провеждане на резултативни преговори.


Ползите за вас и вашата организация
Това обучение ще помогне на участниците да:
- се запознаят с процеса на подготовка на преговорите
- придобият задълбочени познания, относно техниките на водене на преговори
- се почувстват по-сигурни в планирането и провеждането на преговори
- преодоляват външните опити да бъдат манипулирани
- да разбират скрития смисъл на думите
- да разбират кога ги лъжат
- прилагат успешно на практика придобитите умения и знания
- задават въпроси, които ще бъдат чути
- постигат успех с умението си да слушат
- представят себе си в благоприятна светлина

Основни теми на програмата
Характеристики на ефективния преговарящ
- Професионализъм
- Позитивно мислене
- Умения за активно слушане

  • Невербални сигнали

Асертивност / отстояващо поведение
- Типове поведение
- Техники за отстояващо поведение

Типове клиенти

Умения за водене на преговори
- Стратегия на преговорите
- Фази на преговорите
     Подготовка
     Размяна на информация
     Преговаряне
     Постигане на съгласие
     Контрол по изпълнение на договореностите
- Боравене с отстъпките
- Техники за въздействие
- Техники за противодействие

WIN-WIN стратегии 

Водещ: Явор Янкулов, PhD

Датите на провеждане на обучението може да видите в Календара ни.

Свързани теми