Управление на задачите и времето

Управление на задачите и времето

Управление на задачите и времето

Управление чрез цели

 • Как правилно да формулираме цели?
 • Как да ги възлагаме?
 • Контрол на изпълнението – форми и практики

Принципът SMART при формулиране на цели

 • Как работи на практика?
 • Проверка за SMART – практически задачи
 • Къде са основните проблеми и грешки в практиката?

Как да се дефинират цели, които да ангажират и мотивират?

 • Умения за изграждане на доверие
 • Умение за даване на обратна връзка
 • Умение за слушане
 • Умение за даване на указания

Убеждаване

 • Как да противодействаме на необосноваността и да убедим тези около нас?
 • Емоционални и рационални доводи – как да ги използваме на практика?

Най-важното: Създаване на лоби

Квадрантите на нашата организираност

 • Спешно и важно
 • Разрешаване на конфликти между спешно и важно – уроците на практиката
 • Ролята на мениджъра – на какво трябва да научим служителите си, относно приоритетите?

Задаване и спазване на приоритети

 • Закон на Парето
 • Обратно плануване
 • Крайни срокове
 • Елиминиране на излишното

Как да организираме времето си?

 • Личен подход
 • Нарастване на продуктивността
 • Перфектното време

Първи стъпки към ефективно организиране на времето

 • Оценка на ситуацията
 • Къде отива времето?
 • Задаване на ясни цели
 • Да се научим да казваме "не"
 • Как да работим пълноценно, а не дълго?

Създаване на подходяща времева среда

 • Да станем или да останем организирани?
 • Изработване на плана. Групиране на задачите
 • Ефективно използване на дневника си
 • Система за обработка на документи
 • Списъци за проверка

 Как да контролираме губенето на време

 • Вътрешно присъщи трудности и как да се справим с тях?
 • Техники за намаляване на случайните посетители
 • Как да се справим с прекъсванията по телефона?
 • Как да пестим време при телефонни разговори?
 • Електронната поща

Как да направим по-продуктивна работата с документи?

 • Контрол върху документацията
 • Минимизиране на документацията
 • Проверка за дублиране на информацията
 • Систематичен подход за бързо и гладко писане 

Как да работим с останалите и да ги контролираме?

 • Хората и управлението
 • Мотивирането
 • Провеждане на срещи

Примерни форми за разпределяне на времето

Датите, на които ще се проведе обучението може да видите тук.

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга