Практическо дистанционно обучение "Витамини за Мениджъри"

Практическо дистанционно обучение по Мениджмънт

Практическо дистанционно обучение "Витамини за Мениджъри"

Практическо дистанционно обучение по Мениджмънт

(с професионални тестове, казуси и консултации)

 

Ето и „Витамините“:

 1. Основи на мениджмънта
 2. Целеполагане и Делегиране
 3. Управленски решения
 4. Мотивация
 5. Власт и влияние
 6. Лидерство
 7. Стил на ръководство
 8. Управление на екип
 9. Управление на промените
 10. Разрешаване на конфликти
 11. Контрол
 12. Управление на проекти

 

Модел: „10-20-30“

Изучаването на математиката не може да започне с Теория на вероятностите, нито направо с интегралите. Обикновено се започва със събиране и изваждане. После идва ред на умножение и деление.

И в Мениджмънта трябва да е по този начин. Няма полза да се научи нещо „на парче“. А в обученията по мениджмънт често се получава така - искаме само „делегиране“, само „мотивация“, само „лидерство“.

Как да управляваме екип, ако не можем да делегираме, да използваме властта и влиянието, да разрешаваме конфликти или да упражняваме контрол?

Затова нека да разгледаме ВСИЧКО основно от Мениджмънта заедно!  

Стъпка по стъпка, за да сме сигурни, че работи!.

 

Системата е проста: 10-20-30

Всяка тема първо се разглежда в рамките на 10 мин.  – най-важното за Мениджъри Практици. Кратко, но достатъчно.

После още по 20 мин. за всяка тема – вариант за Мениджъри Професионалисти.

За Мениджъри Експерти – още по 30 мин за всяка тема.

 

Стъпка Първа:

„ПРАКТИК“

Дистанционно обучение по Мениджмънт – възможно най-кратък вариант.

Най-важното по ВСЕКИ ОСНОВЕН практически елемент от Мениджмънта (т.е. всеки от 12-те „витамина“) за по 10 минути!

Тези 10 минути са относителни. Всичко зависи от Вас, колко  внимателно и съсредоточено, без да бързате преминавате през темите.

Това е времето за запознаване само с основната част. Винаги ще има и допълнителни материали, ако искате да научите или умеете повече.

Можете да спрете до тук. Ако минете само през „десет минутките“, пак ще знаете най-важното за практиката по всеки основен мениджърски въпрос.

В допълнение: Кратки професионални тестове и кратки мениджърски казуси.

 

Стъпка Втора:

„ПРОФЕСИОНАЛИСТ“

Практически полезни неща по същите теми за нови 20 минути по всяка от тях. (Дистанционно оучение + Професионални тестове + Практически казуси)

Множество тестове за професионална мениджърска оценка: тест за оценка на вашия лидерски стил, уменията ви за разрешаване на конфликти, стил на ръководство, подход при взимане на решения, управление на задачите и времето, умения за делегиране и др.

Професионални практически казуси с варианти на решения.

Обратна връзка относно вашите резултати. Препоръки за развитие.

Отговор на кратки конкретни ваши въпроси.

Това ниво е за мениджъри, имащи амбицията да ръководят на по-висока позиция, имащи повече желание, умения и опит.

 

Стъпка Трета:

„ЕКСПЕРТ“

Нови 30 минути по всяка тема („витамин“).

Дистанционно обучение + Индивидуална професионална консултация.

Тук са включени вече и „теми за размисъл“, практически мениджърски казуси, някои спорни и не задължително винаги верни практики и идеи. Защото в мениджмънта няма единствено вярно или най-вярно решение. Все неща, които могат да помогнат, но могат и да объркат неподготвения мениджър.

Нови тестове, на по-високо експертно ниво.

Казуси от по-сложен характер, изискващи експертна мениджърска оценка.

Това ниво ви дава възможност и за директни професионални консултации по въпроси и казуси от вашата конкретна мениджърска практика!

 

Ето отново темите:

 1. Основи на мениджмънта
 2. Целеполагане и Делегиране
 3. Управленски решения
 4. Мотивация
 5. Власт и влияние
 6. Лидерство
 7. Стил на ръководство
 8. Управление на екип
 9. Управление на промените
 10. Разрешаване на конфликти
 11. Контрол
 12. Управление на проекти

           

ЦЕНИ за пълен курс от 12 теми:

Ниво 1: Практическа версия – 100 лв.

Ниво 2: Практическа + Професионална версия – 250 лв.

Ниво 3: Практическа + Професионална + Експертна версия – 500 лв.

(Цените са на участник, без ДДС)

Важно: За корпоративни клиенти цената се договаря според броя на участниците и може да се рзработи курс с адаптирано към дейността съдържание.

След всяко ниво се издава СЕРТИФИКАТ.

Заб.: Не може да се закупи само Професионална или само Експертна версия. (Мениджмънтът, както и математиката, си има своята логическа основа и последователност.)

Можете да се спрете само на:

 • Практическа версия (12 теми по 10 мин.) – най-важното, което трябва да знае, един мениджър практик.

Можете да я развиете с:

 • Професионална версия – допълнителна професионална информация, тестове и казуси, практически примери, най-често срещани въпроси и проблеми, пояснения и решения.

(Допълнително 20 минути по всяка тема.)

Може да се усъвършенствате с:

 • Експертна версия – практически казуси, решения, допълнителни източници, успешна и неуспешна практика, професионални тестове, тайни и скрити капани в мениджмънта.

Персонална консултация.

(Допълнителни 30 минути по всяка тема.)

Книгата „Витамини за мениджъри“ можете свободно да свалите от тук:

http://www.e-training.bg/articles/books/yavor-yankulov-books/vitamins-for-managers

 

Свързани теми

Нашите програми в областта на Маркетинга